மணிரத்னம் பட வாய் ப்பை நிராக ரித்த நடிகை..!! அதுவும் இந்த திரை ப்படமா.?

74

இ ந்திய   சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகையாக   திகழ் ந்து   வருபவர் தான் நடிகை சமந்தா. இவரது நடிப்பில் தற்போது சகுந்தலம் என்ற   திரை ப்படம்   உருவாகி யுள்ளது. அந்த திரைப்படம் வருகின்ற 14ஆம் தேதி அன்று   திரையு லகில்   வெ ளியாக   இருக்கி ன்றது. அந்தப் திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து குஷி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து வருகின்றார்.

 

அதேபோன்று இந்திரன் தற்பொழுது   பி ஸியாக   நடித்து வருகின்றார். இவர் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   சேர்ந்து   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இதனை தொடர்ந்து நடிகை சமந்தா முன்னணி

 

இயக்குனர் மணிரத்னம்   திரைப்ப டத்தை   நிராக ரித்த   சம்பவம் தற்போது   இணை யதளங்க ளில்   வைர ளாகி   வருகின்றது. எந்த ஒரு நடிகர் மட்டும் நடிகையாக   இரு ந்தாலும்   இயக்குனர் மணிரத்னம் படத்தில் நடிக்க   வேண் டுமென்று   ஆசை  ப்படுவா ர்கள்.

 

அப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு   வா ய்ப்பு   வந்தும் அந்த   வாய் ப்பை   நடிகை சமந்தா   நி ராகரித்து ள்ளார். ஆமாம், மணிரத்னம்   இயக்க த்தில்   வெளிவந்த திரைப்படம் தான் கடல். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   முதலில்   மணிர த்னம்

 

நடிகை சமந்தாவை தான் நடிக்க   திட்டமி ட்டுள் ளார். ஆனால், அவர் நடிக்க   மா ட்டேன்   என்று   மறு த்து பிறகு தான் வேறு ஒரு நடிகை வைத்து அந்த படம்   எடு த்துள் ளார்கள். இருந்தாலும் அந்த படம்   தோ ல்வி யை   தான்   தந்து ள்ளது   என்று தான் சொல்ல வேண்டும்…

 

Comments are closed.