உங்க ளையெல்லாம் நம்பி வாக்கு கொடுத்தது என் த ப்பு.? திடீரெ ன்று கோப த்தில் வெடி த்த லோகேஷ்..!! என்ன நடந்தது.. முழு விவரம் உள்ளே..!!

224

தமி ழ்   சினிமாவில் தற்பொழுது தவிர்க்க முடியாத ஒரு இயக்குனராக தன்னை   நிரூபி த்தவர்   தான் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் தற்பொழுது நடிகர் விஜய்   வைத் து   லியோ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கிய வருகின்றார். இந்த படத்தில் நடிகர் விஜய் உடன் இணைந்து திரிஷா, அர்ஜுன், கௌதம் மேனன், பிரியா ஆனந்த் போன்ற

 

பல முன்னணி   பிரப லங்கள்   நடித்து    வருகின் றார்கள். இந்த   படத்தி ற்கான   படப்பி டிப் பு   கா ஷ்மீரில்   நடைபெற்றது. இப்படி ஒரு நிலையில்   ஹைதராபா த்தில்   நடைபெற இருந்த   படப்பி டிப்பை   நடிப்பதை   தடு த்து   விட்டு   முழுவ துமாக   சென்னையில் நடத்த   திட் டமிட்டு ள்ளார். மேலும், நடிகர் விஜயின் வீடு மற்றும்

 

பிரசா ந்த்   ஸ்டூடி யோவில்   செ ட்   அமைத்த   படபி டிப்பு   நடந்த   திட்டமி ட்டுள் ளார்கள். மேலும்,   திரைப்ப டத்தின்   படப்பி டிப்பை   விரைந்து முடித்து   விடுதி க்கப்ப ட்ட   வேலைகள் நடைபெறும் என   எதிர்பா ர்க்கப்படு கின்றது. இன்னும் 40 நாள் படப்பிடிப்பு இருக்கும் என்று   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள்.

 

அதனால் படபிடிப்பு   தா மதம்   ஆ வதற்கு   இந்த ஒரு நடிகர்தான காரணம் என்று   தெரிவித் துள்ளார். அது வேற யாரும் கிடையாது நடிகர் அர்ஜுன் தான். மேலும், இந்த   திரைப்பட த்தில்   இவர்   நடிக்கி ன்றார்   என்று   அதிகாரப் பூர்வமா க   தயாரிப்பு நிறுவனமே   புகைப்பட த்தை   வெளியி ட்டுள்ளது.

 

அதனால், அர்ஜுன் படபிடிப்பு கலந்து   கொ ள் ளா த   காரண த்தினால்   படத்தின்   நடிக் கிறாரா   என்ற   சந் தேக மே   தற்போது ரசிகர்   ம த்தியில்   எழுந்து ள்ளது. மேலும், அர்ஜுன் நடிக்க இருந்த   கதாபாத் திரங்கள்

 

இன்னும்   தொ டங்கப்படவி ல்லை   40 நாட்கள்   கா ல்சீட்   கொ டுத்து   இருக்கின் றார். ஆகையால், இன்னும் அவர்   படபி டிப்பில்   கலந்து   கொ ள் ளா த   காரண த்தினால்   அவரது   கதாபா த்திரம்   மிகவும்   க ம்மியா க   இருக்கும் என்று   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.