இயக்குனர் திடீர் ம ரண ம்..!! சோக த்தில் தவிக்கும் குடும்ப த்தினர்.. இர ங்கல் தெரிவித்து வரும் பிரப லங்கள்..!!

3,534

சினிமாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏராளமான   திரைப்பி ரபலங்கள்   அடுத்தடுத்து   உ யி ரி ழ ந் து    வருகின்றார்கள். இப்படி நிலையில் பாலிவுட் பிரபல திரைப்பட இயக்குனர் பிரதீப் சர்க்கார் என்பவர்

 

தன்னுடைய 68   வ யதில்   உ யிரிழ ந்துள் ளார். இவர் ஏராளமான வெற்றி   திரைப்ப டங்களை   கொடுத்து வந்துள்ளார். இவர்   உ டல்   நலக்கு றைவால்   பாதிக்கப்பட்டு இருந்த இவருக்கு   மரு த்துவம னையில்   தீவிர

 

சிகிச் சை   அளிக்க ப்பட்டு   வந்திருந்தது   சி கிச்சை   பலனி ன்றி   அவர் இன்று   உ யிரி ழந்துள் ளார். மேலும், இவரது   மறை விற்கு   பல பாலிவுட் திரையுலக பிரபலங்கள்   இர ங்கல்   தெரிவித்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.