சற்றுமுன் பிரபல இசையமைப்பாளர் ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவித்து வந்த இசை கலைஞர்கள்..!!

சினிமாவில் எத்தனையோ இசையமைப்பாளர்கள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் கித்தார் வாசிப்பாளராக பிரபலமாக இருந்தவர்தான் ஸ்டீவ் வாட்ஸ் என்பவர். இவர் ஆரம்ப காலத்தில் ஆல்பம்   பா டல்களை   வெளி யிட்டு   வந்துள்ளார்.

 

அதன் பிறகு 2008 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பீமா திரைப்படத்தில்   இசையமை ப்பாளர்   ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அவரது படத்தின்   மூ லமாக   இவர் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அந்த படத்திற்கு பிறகு சில பட   வாய்ப் புகள்   இவருக்கு கிடைத்தது.

 

அந்த வகையில் இவர் ஏ ஆர் ரகுமான், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், ஜிவி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி   இசையமைப்பா ளர்களுக்கு   கித்தார் கருவிகளை வாசித்து   கொடுத்து வந்துள் ளார். அந்த வகையில்   வாரணமா யிர ம்    படத்தில் வரும்

 

நெ ஞ்சுக்குள்   பெ ய்திடும்   மாமழை அதன் பிறகு போடா போடி படத்தில் வரும் போடா   போ டி   போன்ற பாடல்கள் இவருக்கு தற்பொழுது 43   வ யது   ஆகின்றது. இவர் தன்னுடைய சிறு   வய திலேயே

 

சினி மாக்கு   வந்துவி ட்டார்   என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்   உட ல்நல   குறைவின்   கார ணமாக   உ யிரி ழந்து   உள்ளார். இவரது   மறை விற் கு   பல திரை   இசை க்கலை ஞர்கள்   இர ங்கல்   தெரிவித்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.