சமந்தாவிடம் தோற் றுப்போன நயன்தாரா..!! ஓரங்க ட்டப்பட்ட நடிகை நயன்தாராவின் நிலை இதுதானா.?

158

தென்னி ந்திய   சினிமாவில் தற்போது முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் நடிகை சமந்தா என்பவர் கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டுகளாக நடித்து வருகின்றார். அந்த வகையில் இவரும் பானா காத்தாடி என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமாவில் நடிகர் அதர்வாவுக்கு ஜோடியாக நடித்து   அறிமு கமானார்.

 

மேலும், ஆசையாக   கா தலி த்து   திரும ணம்   செய்து கொண்ட நாக சைதன்யாவை 2021 ஆம் ஆண்டு வாகனத்தை செய்த   பி ரிந்து   வா ழ்ந்து   வருகி ன்றார். தனது முழு   கவனத் தையும்   திரைப்படத்தில் செலுத்தி வருகின்றார். சமூகத்தில் ஒரு அரிய வகை   நோ யா க   பாதிக்க ப்பட்டு   வந்த

 

நடிகை சமந்தா பல மாதங்கள் கடின   போரா ட்டத்தி ற்கு   பிறகு தற்பொழுது   கு ணமாகி   தற்போது சினிமாவில்   கவ னத்தை   செலுத்தி வருகின்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் தனியார் ஊடகம் மாதம் மாதம்   வெளி யிடும்   ஒரு சினிமா   பிரப லங்களின்   பட் டியலை   வெளியிட்டு ள்ளார்கள்.

 

அந்த வரிசையில் இந்தியாவில் பிரபல நடிகைகளின் பட்டியலில் நடிகை சமந்தா முதலிடத்தில் இருந்து வருகின்றார். அவரை தொடர்ந்து ஆலியா பட், தீபிகா படுகோன் போன்ற நடிகைகள் இரண்டு மற்றும்   மூன் றாம்   இட த்தில்   விடுத்துள் ளார்கள்.

 

நடிகை நயன்தாரா தற்போது நான்காவது இடத்தை   பிடித் துள்ளா ர்கள். அதனை தொடர்ந்து நடிகை நயன்தாராவையே சமந்தா ஓரம்   கட் டிவி ட்டு   முதலிட த்தில்   வந்து விட்டார் என்று ரசிகர்கள் தற்பொழுது   சந்தோ ஷத்தை   இந்த தகவலை    இணை யத்தில்   வைரலா கி   வருகின் றார்கள்…

 

 

Comments are closed.