லோகேஷ் போட்ட அதி ரடி பதிவு..!! உற்சா கத்தில் துள்ளி குதித்த ரசிகர்கள்..!!

1,514

த மிழ்   சினிமா உலகில் ஏராளமான புதுமுக இயக்குனர்கள்   உ ருவாகிக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் மாநகரம் என்ற   ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   இயக்குனராக   அறிமு கமானவ ர்தான்   லோகேஷ் கனகராஜ்.

 

இவர் அந்த    திரைப்ப டத்திற்கு   பிறகு   கை தி, மாஸ்டர், விக்ரம் என   அடுத் தடுத்து   சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்களை   கொடு த்து   வந்து ள்ளார். அதனை தொடர்ந்து   சமீப த்தில்   நடிகர் விஜய் வைத்து லியோ என்ற   திரைப்ப டத்தை   உ ருவாக்கி   வருகி ன்றார்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து    திரைப்ப டத்தின்   படப்பி டிப்பு   காஷ்மீரில்   நடத்த ப்பட்டு   வருகின்றது. மேலும், சில   காட்சிக ளுக்காக   தமிழ கத்தை   சேர்ந்த 500 நபர்களை   இங்கி ருந்து   காஷ்மீ ருக்கு   அழை த்துச்   சென்று ள்ளார்.

 

இதன்   அடி ப்படை யில்   இவர்   பிர ம்மாண்ட   இயக்குனர் சங்கர்   மி ஞ்சி   வி டுவார்   என்று பலரும் கூறி   வருகின் றார்கள். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   விஜய் தொடர்ந்தது திரிஷா, மிஸ்கின், கௌதம் மேனன், அர்ஜுன் உள்ளிட்ட

 

பல முன்னணி   பிரப லங்கள்   நடித்த   வருகின் றார்கள். சமீபத்தில்   தனது ட்விட்டர்   பக்க த்தில்   ஒரு பதிவை ஒன்று   வெ ளியேற்று ள்ளார். அதில் இயக்குனர் மிஸ்கின் உடன்   இருக்கு ம்படியா ன   புகைப்படம் தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.