தேவயானியை விடாமல் டா ர்ச்ச ர் செய்த இயக்குனர்..!! பல வருட ங்களுக்கு பின் உண்மையை உடைத்த நடிகை..!! வெளிவந்த வீடியோவை பார்த்து கண் கல ங்கிய ரசிகர்கள்..

571

த மிழ்   சி னிமாவில்   விஜய் மற்றும் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகிய   திரை ப்படம்   தான் பிரண்ட்ஸ். இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   விஜய்க்கு   தம்பி யாக   நடித்த   பிரப லமடை ந்தவர்   தான் நடிகை விஜயலட்சுமி.

 

இவர்   கன்ன டத்தில்   பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு   த மிழில்   பூந்தோ ட்டம், கலக லப்பு   2, மிலி ட்டரி, பாஸ்   என்கி ன்ற   பா ஸ்கரன், தம்பி க்கோட்டை   என பல   திரைப்ப டங்களில்  நடித்து ள்ளார்.

 

சமீப த்தில்   நாம்   த மிழர்   கட்சியின் தலைவர் சீமானை பற்றி   அ வ தூ றா க   பேசி ஒரு பெரிய   சர் ச் சையி ல்   சி க் கி   உள்ளார். அதை பற்றி   இணைய த்தில்   வெளியிட்ட வீடியோ தற்பொழுது   ப ரப ரப்பை   ஏற்ப டுத்தியு ள்ளது.

 

அதில் அவர் கூறியது   என்னவெ ன்றால்   இரண்டு   வார ங்களு க்கு   முன்   பத்தி ரிக்கை யாள ர்கள்   எனக்கு   கா ல்   செய்து இயக்குனர் களஞ்சியம் எனக்கு   தி ரும ணம்   ஆகி   விட் டதாக   கூறியதாக என்னிடம் அவர்   கேட்டா ர்கள்.

 

எனக்கு   தி ரும ணம்   ஆகிவி ட்டால்   நான் என் சீமானுடன் போராட   போகி ன்றேன்.? மேலும், இயக்குனர் களஞ்சியம்   இயக்க த்தில்   பூ ந்தோ ட்டம்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த போது அந்த படத்தில் நடித்த நடிகை தேவயானி எப்படி எல்லாம்   டா ர் ச் ச ர்   செய்தார் என்று நான் என்   கண் ணாலே யே   பார்த்து உள்ளேன் அந்த வீடியோ பதிவை தற்போது நீங்களும் பாருங்கள்…

 

 

Comments are closed.