சட் டை ப ட்ட னை க ழிட் டி வி ட்டு நடி கை த னுஸ்ரீ த த்தா கா ட்டி ய க வ ர்ச் சிக ரமா ன கா ட்சி..!! உ த்து உ த்து பார் க்கு ம் இ ளசு கள்..!!

தனுஸ்ரீ தத்தா ஒரு இந் திய மு ன் னாள் மா டல் ம ற்றும் நடி கை, அ வர் முதன் மை யாக பா லிவுட் தி ரைப்ப டங்களில் தோ ன்றினா ர். 2004 ஆம் ஆ …

Read More

மஞ் ச கா ட்டு மை னா மா திரி க வ ர்ச் சி ஆ டை அ ணிந் து இ ளசு களை தி ணற வி டும் ந டிகை ராகு ல் ப் ரீத்தி சி ங்..!!

தமிழில் பரிச்சயமான நடிகைகளில் ஒருவர் ராகுல் ப்ரீத்தி சிங். அருண்விஜய் நடித்த தடையற தாக்க படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார்.அதன் பிறகு இவர் தமிழ் சினிமாவில் கார்த்தி நடித்த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று என்ற படத்தில் நடித்து மக்கள் மத்தியில் …

Read More

சி ன்ன ஆ டை அ ணிந் து சி லுக்கு மா திரி போ ஸ் கு டுக் கும் நடி கை அன ன்யா பா ண்டே வின் ஹா ட் கி ளிக்..!!

அனன்யா பாண்டே இந் தி திரை ப்படங்க ளில் ப ணிபுரியு ம் ஒரு இந் திய நடி கை. நடிகர் சங் கி பா ண்டேயி ன் ம கள்,  அ வர் 2019 ஆம் ஆண் டில் டீ …

Read More

சட் டை ப ட்ட னை க ழிட் டி வி ட்டு நடி கை த னுஸ்ரீ த த்தா கா ட்டி ய க வ ர்ச் சிக ரமா ன கா ட்சி..!! உ த்து உ த்து பார் க்கு ம் இ ளசு கள்..!!

தனுஸ்ரீ தத்தா ஒரு இந் திய மு ன் னாள் மா டல் ம ற்றும் நடி கை, அ வர் முதன் மை யாக பா லிவுட் தி ரைப்ப டங்களில் தோ ன்றினா ர். 2004 ஆம் ஆ …

Read More

கா லையி லேயே போ தையை ஏ துறியே..!! மு ன்ன ழகை காட்டி க வர் ச்சி போஸ் கு டுக்கும் ஆஷிமா நர்வால்..!!

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு விஜய் ஆண்டனி நடித்து வெளிவந்த படம் கொ-லைகார ன். இப்படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானவர் ஆஷிமா நர்வால். இவர் இதற்கு முன்பு தெலுங்கு சினிமாவில் இரண்டு படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கொ-லைகாரன் திரைப்படம் …

Read More

படு ம் க வர் ச்சி யாக போ ஸ் கு டுக் கும் ப ரினிதி சோ ப்ரா..!! ந டிகை யை பார் த்து ஜொள் ளுவி ட்ட ரசி கர் கள்..!!

பரினிதி சோப்ரா இந்தி மொ ழி தி ரைப் படங்க ளில் தோன்றும் ஒரு இ ந் தி ய நடிகை மற்றும் பாடகி. சோப்ரா ஒரு பிலிம்பேர் மற்றும் தேசிய திரைப்பட விருது உட்பட பல பாராட்டுக்களைப் பெற்றவர். அவர் …

Read More

நீ யா நா னா நி கழ் ச்சி தொ குப் பாளர் கோ பிநா த்தின் அ ண்ண னை பார் த்துள் ளீர்க ளா.? அவ ர் சீ ரியல் நடி கரா.? அ ச்சு அ சல் கோ பிநாத் போ லவே இருக் கும் அவ ரின் அண் ணன்..!!

கோபிநாத் சந்திரன் ஒரு இந்திய தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர், ரேடியோ ஜாக்கி, பத்திரிகையாளர், நிருபர், செய்தி தொகுப்பாளர் மதிப்பீட்டாளர், தொ ழில்மு னைவோர் மற்றும் ஒரு எழுத்தாளர் ஆவார். தமிழ் தொலைக்காட்சி நிறு வன மான விஜய் டிவி தொ குத்து வழங்கிய …

Read More