அசாத்தியமான திறமையால் வெளிநாட்டவர்களை ரசிக்க வைத்த தமிழன் !! வி ய க்கவைக்கும் வீடியோ இதோ !!

டிக்டோக் என அழைக்கப்படும் இந்த சீன செயலியின் மூலம் குறு நிகழ்படங்களை உருவாக்கவும் பகிர்ந்துகொள்ளவும் இயலும். பைட்டேன்ஸ் எனும் சீன நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்தச் செயலி செப்டம்பர், 2016 ஆம் ஆண்டில் சீனாவில் அறிமுகமானது. ஆனால் ஒரு ஆண்டிற்குப் பிறகே இது வியாபார ரீதியிலாக செயல்பாட்டிற்கு வந்தது. ஆசியா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு மற்றும் உலகின் பட நாடுகளில் நிகழ்பட இயக்கு தளங்களில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் செயலியாகும். 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பரவலான வரவேற்பைப் பெறத் துவங்கியது. அக்டோபர் 2018 இல் அமெரிக்காவில் அதிக முறை பதிவிறக்கமான செயலிகளில் முதலிடம் தற்போது இந்தியாவினால் இந்த செயலியை தடை செய்துள்ளனர்

இதன் மூலம் பலர் தங்களது திறமைகளை வெளிக்காட்டி வந்தனர் தற்போது அசாத்தியமான தி ற மையால் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை தமிழக சுற்றுலா வ ழிக்காட்டி ஒ ருவர் வி ய க்க வைத்துள்ளார்.இவரின் நடன அ சைவுகளை பார்த்த வெ ளி நாட்டவர்கள் பி ர ம்மித்து போய் வா ழ்த்தியுள்ளனர்.

அது மாத்திரம் இல்லை, இதனை அருகில் இருந்தவர்கள் கா ணொளி எடுத்து இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளன. அதனை தொடர்ந்து இந்த கா ட்சி வை ரலாக தொடங்கியுள்ளது.இதேவேளை, குறித்த நபரை பலரும் பாராட்டி வருவதுடன், இவருக்கு சி னிமா வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் அவரின் திறமைக்கு ந ல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் என்றும் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

Comments are closed.