கருப்பான உடை அணி ந்து கா ட்டிய க வர் ச்சி..!! வைர லாகும் அம லாபாலின் புகைப்படம்..!!

அம லாபால் முதல் படமே மா பெரும் ச ர் ச்சை யான படத்தி ல் சிக் கியவர். அதனை தொ டர்ந்து நல்ல கதை களை தேர் ந்து எடுத்து நடி க்க தொடங்கி னர். அமலாவின் கண் கள் தான் பெ ரிய பிளஸ். மைனா என்ற படத் தில் நடித்து அருமை யாக நடித்து மக் கள் மன தில் ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்தார். அந்த படத்தில் மிகவும் தை ரியசாலியான பெண்ணாக, புதுமைப் பெ ண் ணின் அவதாரமாக நடித்திருப்பார். என்னதான் இவர் தமிழ் திரையுலகில் பல வருடங்களாக தி ரைப்ப டங் களில் நடித்து வந்தாலும் தற்போது வரை முன்ன ணி ந டிகை எனும் அந்தஸ்தை பெறவில்லை.தமிழ் மற் றும் தெ லுங்கு மொ ழிகளில் நடி த்து இருத ரப்பு ரசி கர்களை யும் தன் கைவ சம் வை த்து இருந் தார். த மிழி ல் முன் ன ணி நடி கை என்ற அந்தஸ் தில் இருந் தார்.

அமலா வின் வ ளர்ச்சி க்கு இயக்குனர் AL விஜயும் ஒரு காரணமாக இருந்தார். அவரை கா தலி த்து தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்ட அ மலா ஒரு சில வ ருடங்க ளில் வி வா கர த்து வா ங்கி னார்.தற் பொழு து வே று ஒருவருடன் ஒரே வீட்டில் ஒன் றாக தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ள் ளாமல் வா ழ்ந்து வந் தார். அவருடன் ஊர் சுற் றியும் வ ந்தார் அமலா.

கோ லிவுட் சினி மா துறை யில் சில படங்களே நடித்து இருந்தாலும் இவரது தாக்கம் இளைஞர்களை தன் வசம் திரும்பி பார்க்க வைத்தது.தமிழ், மலையாளம்,கன்னடம்,தெலுங்கு போன்ற பல மொழி படங்களில் பிசியாக நடித்து வந்த இவர் தற்போது பாலிவுட் சினிமாவில் தடம் பதித்துள்ளார்.

ஊரடங்கு உத்தரவின் கா ரணமாக பிரபலங்கள் பலரும் வீட் டிலேயே முடங்கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் தி ணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண்டுகொண் டே போக த ற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் ப யி ற்சி செ ய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செ ய்வது, புதி தாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போ ன்ற வைகளை செ ய்து வருகி ன்றனர்.

இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர் ச்சி யான புகை ப்படங்கள் இணையத்தளத்தில் பரவி ரசிகர் களி டையே கவ னிக்க ப்பட்டு வரு கின்றது. இதோ அந்த புகை ப்படம்.

Comments are closed.