சேலை மறை வுகளில் சகல மும் தெரி யும்படி தார ளமாக க வர் ச்சி காட்டி ய இளம் நடிகை சாந்தினி தமிழரசன்…!! வைர லாகும் புகைப்படம்..!!

சாந்தினி தமி ழரசன் , பாக்ய ராஜ் தன் மக ன் ஹீ ரோவாக வைத்து “சித்து +2 ” என்ற பட த்தை எடுத் தார் அந்த படத்தில் சந்த னுக்கு ஜோடி யாக சாந்தினி நடித்து இரு ந்தார் ஆனால் அந்த படம் விமர்ச னம் ரீதி யாகவும் மற்றும் வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய பலனை அளிக்கவில்லை. அதனால் தெலுங்கு திரையுலகில் நடித்து வந்தார் சாந்தினி தமிழை காட்டிலும் தெலுங்குவில் படவாய்ப்புகள் இவருக்கு குவிந்தது.அதன் பின் தமிழில் “மன்னர் வகையறா”, “பில்லா பாண்டி ” போன்ற படங்களில் நடித்து வந்தார். சாந்தினி டான்ஸ் மாஸ்டர் நந்தா அவர்களை 9 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தார். இந்த காதலை வீட்டில் சொல்லி பெற்றோர்கள் சம்மதத்துடன் தனது கா தலனை திருமணம் செய்து கொ ண்டா ர்.

இவரது வரவேற் பு நிக ழ்ச்சி மேயர் ராமநா தன் மண் டபத்தி ல் நடந்தது. சினி உலக பி ரபல ங்கள் ஐந்தில் கலந்து கொ ண்ட னர்.விஜய் டிவியில் “தாழம்பூ” என்ற சீரியலில் நடித்து வந்தார். என்ன காரண மோ என்னமோ நன்றாக ஓடிக்கொண்டு இரு ந்த சீரி யலை தி டீர் என்று சுப ம் போட்டு முடித்து வைத்தனர்.

ஊரடங்கு உத் தரவின் கார ண மாக பிர பலங் கள் பலரும் வீட்டி லேயே முடங்கி வ ருகி ன்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் திணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செ ய்வது போ ன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்று க்கொ ள்வது போ ன்றவை களை செய்து வருகி ன்றனர்.

பட வாய் ப்புகள் குறைய ஆரம் பித்தவு டன் சாந் தினி இது வரை இல்லாத அளவுக்கு கவ ர்ச் சி காட்டி இள சுக ளை கிற ங்க அ டி த்தா ர். சமூகவலைத்தளத்தில் அவர் பதிவு செய்யும் புகைப்படங்களை பா ர்த்த ரசிகர்கள் சாந்தினியா இது இ ப்படி மாமா றிட்டா ங்களே இந்த பொண் ணு என்று கமெண் ட் செ ய்து வருகின்றனர்.

Comments are closed.