இதுல ஏதாவது உங்க கனவில் வந்ததுண்டா?… அப்போ உங்களைத் தேடி பணம் வரப்போகிறதாம்

கனவுகள் என்பது நாம் அனைவரும் தினமும் காணக்கூடியதுதான். ஒவ்வொரு கனவிற்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கும். அனைத்து கனவுகளும் நல்லதாகவே இருக்கும் என்று கூற முடியாது, ஏனெனில் சில கனவுகள் ஆபத்தின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். சில அதிர்ஷ்ட கனவுகள் நீங்கள் விரைவில் நிறைய பணத்தை பெறப்போகிறீர்கள் என்பதை குறிப்பதாக இருக்கலாம். சூரியன் உங்கள் கனவுகளில் சூரியனைப் பார்ப்பது உங்களுக்கு விரைவில் நிறைய பணம் கிடைக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது என்று பவிஷ்ய புராணம் கூறுகிறது. சூரியனின் பிரகாசமான ஒளி விரைவில் உங்கள் வாழ்க்கையை ஏராளமான பணத்தால் நிரப்பும்.

சந்திரன் சூரியனைப் போலவே, உங்கள் கனவுகளில் சந்திரனைப் பார்ப்பதும் நீங்கள் விரைவில் பணக்காரர் ஆவீர்கள் என்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாகும். ஒரு கிரகமாக சந்திரன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதியான விளைவை ஏற்படுத்துகிறது.

முடி கொட்டுவது நிஜ வாழ்க்கையில், முடி உதிர்தல் கவலை அளிக்கும் விஷயமாக இருக்கலாம், ஆனால் கனவு உலகில் உங்கள் முடி உதிர்தலைப் பார்ப்பது லக்ஷ்மி தேவி விரைவில் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போவதற்கான ஒரு அறிகுறியாகும்.

Comments are closed.