தன் க வர் ச்சி யை தா னாக மு ன்வ ந்து கட் டிய திவ்யா துரைசாமி..!! வைர லாகும் ஹா ட் கிளிக்ஸ்..!!

திவ்யா துரைசாமி அவர் ஒரு செய்தி தொகுப்பாளராகவும், நடிகையாகவும் உள்ளார். புதிய தலைமுரை செய்தி சேனலில் நன்கு அறியப்பட்டவர். ,சீரியல் நடிகைகளைத் தவிர செய்தி தொகுப்பாளர்கள் அதிகம் வருகிறார்கள் அனிதா சம்பத் (சன் நியூஸ்), பிரியா பவானி சங்கர், சரண்யா அனைவருமே திரைப்படங்கள் மற்றும் சீரியல்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை விட நியூஸ் ஆங்கரில் தனது கேரியரைத் தொடங்கினர்.திவ்யா துரைசாமி சோஷியல் மீடியாவில் மிகவும் சுறுசுறுப்பான நபர் மற்றும் அவருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் பெரும் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.முன்பெல்லாம் சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே ரசிகர் பட்டாளாம் இருந்தது அனால் தற்போது திறமை உள்ளவர்களுக்கே என மாறிவிட்டது . அந்தவகையில்திவ்யாதுரைசாமி க்கு சொல்லி கொள்ள தேவை இல்லை

ஊர டங்கு உத் தரவி ன் கா ரணமா க பி ரபலங் கள் பலரு ம் வீட்டி லே யே மு டங்கி வரு கின்றனர். இத னால் என்ன செய்வ தன்று தெரியாமல் திண றி வரு கின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பி ர பலங் கள் நாள் நீ ண்டு கொண் டே  போக த ற்போது வீட் டை சுத்தம் செய்வது போ ன்ற விஷ யங்களில் ஈடு பட்டு வ ருகின் றனர்.சிலர் உ டற் பயி ற்சி செய் வது, தோட்ட த்தை சுத் தம் செய்வ து, புதி தாக ஏதாவது ஒன்றை புதி தாக க ற்றுக் கொள்வ து போன் றவை களை செ ய்து வரு கின் றனர்.

இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர்ச் சியா ன புகைப்படங்கள் இணையத்தளத்தில் பரவி ரசிகர்களிடையே கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதோ  அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.