முன்ன ழகை மி ச்சம் வைக் காமல் மு ழு சா க கா ட்டிய நிதி அகர்வால்..!! வைர லாகும் ஹா ட் கிளிக்ஸ்..!!

நிதி அகர்வால் தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் இந் தி மொ ழி பட ங்களில் தோன்றும் ஒரு இந்திய நடிகை மற்றும் நடனக் கலைஞர் ஆவார். 2017 ஆம் ஆண்டில், முன்னா மைக்கேல் படத்தில் தனது நடிப்பில் அறிமுகமானார். அவர் ஒரு யமஹா பாசினோ மிஸ் திவா 2014 இறுதிப் போட்டியாளராக இருந்தார். 2016 ஆம் ஆண்டில், இயக்குனர் சபீர் கான், அகர்வால் தனது முன்னா மைக்கேல் படத்தில் டைகர் ஷிராஃப் உடன் கதாநாயகனாக கையெழுத்திடப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார். 300 வேட் பாளர்களில் அவர் தேர்ந் தெடுக்க ப்பட்டார். அவரது ந டிப்பு ஆர்வத் தைப் ப ற்றி அவர், “நான் எப்போதும் ஒரு நடி கையாக இருக்க விரும்பி னேன், ஒவ் வொரு முறையும் ஐ ஸ்வர்யா ரா யை ஒரு ப துக்கலில் பா ர்த்தபோது, ​​என் முகம் ஒரு நாள் கூட அங்கே இருக்கும் என்று நானே சொல்லிக்கொள்கிறேன்” என்று கூறினார்.

ப டம் முடிவடையும் வரை டேட்டிங் இல்லை என்ற பிரிவில் கையெழுத்திட நிதி கேட்டு க்கொள்ளப் பட்டார். ஊர டங்கு உத்தர வின் கார ணமாக பிர பல ங்கள் பலரும் வீட் டிலேயே முடங்கி வருகின்ற னர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் தி ண றி வருகின் றனர்.ஆரம்ப த்தில் விளை யாட்டாக பொழு தை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீ ண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சிலர் உடற் ப யிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற் றுக்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஊர டங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர்ச் சி யான புகைப்படங்கள் இணையத்தளத் தில் பரவி ரசிகர்களிடையே கவனிக் கப்பட்டு வ ருகின்றது. இ தோ அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.