பி ர பல திரைப்பட இயக்குனர் மா ர டைப் பால் கா லமா னார்..!! அ திர் ச்சி யில் உள்ள தி ரையு லகம்..!!

கடந்த ஜூலை மாதம் நடிகை அதிதி ராவ் மற்றும் மலையாள நடிகர் ஜெயசூர்யா நடிப்பில் அமேசான் பிரேமில் வெளியாகி பெரும் வ ர வேற்பை பெற்ற ம லையாள தி ரைப் படம் சூஃபியும் சுஜாதாயும் திரை ப்ப டத்தின் இயக்குநர் ஷாநவாஸ் இயக்குனர் மா ரடை ப்பா ல் கா ல மா னா ர். கடந்த 2015-ம் ஆண்டு கரி என்கிற படத்தை இயக்கி இயக்குனர் தி ரையு லகில் அ றிமுக மான வர் ஷாநவாஸ் அவர்கள்.

மேலும் இவர் ம லையாள தி ரையு லகில் பெரும்பாலும் தி ரைப டதியல் பணி யாற் றியவர். இப்படத்தை இயக்கியவர் Naranipuzha Shanavas, இவருக்கு மா ர டை ப்பு ஏ ற்ப ட்டு கோயம்பத்தூர் மரு த்து வமனை யில் அ னுமதி க்கப்ப ட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் தற்போது சி கிச் சை ப ல னி ன்றி இ றந் துள் ளதாக த க வல் வெ ளியா கியு ள்ளது. இதனால் தி ரையு லகமே அ திர் ச்சிய டைந் துள்ளது. இதோ அவரின் புகைப்படம்..

Comments are closed.