நடிகை சித்ரா த ற் கொ லை முன் ஆடி கார் சொ குசு பங்களா வா ங்கியது இப்படிதானா.?தோ ழியின் த க வலால் ஆடி ப்போன ரசிகர்கள்..!!

சின்னத்திரையில் மிகவும் பி ர பல மான சீரியல் பாண்டியன் ஸ்டோர்  அந்த சீரியலில் முல்லையாக நடித்து வருபவர் தான் நடிகை சித்ரா அவர்கள். சீரியலில் இருவருக்கும் கதிருக்கு வரும் கா ட்சிகள் எல்லாம் மக் களி டம் பி ர பலம். பி ர பல சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா கடந்த 9 ஆம் தேதி அ தி காலை நசர த்பேட் டையில் உள்ள நட் சத்திர ஹோட்டலில் தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செய் து கொ ண் டார். இவரின் த ற் கொ லை க் கு கா ர ண மா க கணவர் ஹேமந்த் கை து செ ய் ய ப்பட்டு வி சாரி த்து வருகின்றனர். மேலும், த ற் கொ லை செ ய் து கொ ள் வ த ற் கு முன்பாக கடந்த 7ஆம் தேதி சித்ரா தனது அப்பா, அம்மா, மாமனார், மாமியார் மற்றும் க ணவருடன் சென்று தி ரு மண ம ண்ட பத்தை பா ர்த்து அட்வான்ஸ் தொ கை கொடுத்து வந்துள்ளார். இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் அ ண்மை யில் வெ ளியா னது.

இந்த நிலையில், நடிகை சித்ராவின் தோழியான கங்கா பாணி அவர் குறித்த சில திடுக் த கவல் களை கூறியு ள்ளார். அதில், சித்ரா மீது விஐபியின் ம கன் ஒருவருக்கு கண் இருந்தது. சித்ரா தி டீ ரெ ன ஆ டி கார் மற்றும் தி ருவா ன்மியூரில் சொகுசு பங்களா எல்லாமே அவர்களின் செல்வாக்கால் வாங் கியது தான் என்று கூறி ப ர ப ர ப்பை கிள ப்பியு ள்ளார்.

ஆனால், சித்ராவின் தாய் விஜயா, இந்த த கவல் களை மறுத்துள்ள நிலையில் சித்ராவின் மாமனார் மற்றும் தோழி கூறியுள்ளது. இந்த த கவல் ப ரப ரப்பை ஏற் படுத்தி யுள்ளது. இதனிடையே சித்ராவின் தோ ழிகளி டம் அவரது ம ர ண ம் குறித்து போ லீசா ர் வி ரை வில் வி சா ரணை நடத்த திட் டமிட்டு ள்ளதாக த க வல் வெளி யாகி யுள்ளது.

Comments are closed.