இந்த கு ழந்தை யாருன்னு தெரியுமா.? பிக்பாஸ் சீசன் 4-ல் உள்ள ஒரு பி ர பலம் தான் இவங்க..!! யாருன்னு பா ர்த்த நீங்களே ஷா க் ஆ கிடு விங்க..!!

பிக் பாஸ் என்ற தொலைக்காட்சி நி கழ் ச்சி தமிழ்த் தொ லை க்காட் சியான ஸ்டார் விஜயில் ஒளி பர ப்பா கும் ஒரு நிக ழ்ச்சி யாகும். இது நெத ர்லா ந்தின் எண் டெமோல் முதலில் உரு வாக் கப் பட்ட பிக் பிரதர் நி கழ் ச்சியின் வடி வத்தைப் பின்பற்றுகிறது. இதன் முதல் பருவத்தை ஸ்டார் விஜயில் 2017 சூன் 25 அன்று ஒளி பரப் பத் தொடங்கியது. இந்நிகழ்ச்சியைக் கமல் ஹாசன் தொகுத்து வந்தார். இந்த நிலையில் இதன் நான்காவது சி சென் ஆரம்பித்து நன்றாக போனது.அதனை தொடர்ந்து அதில் திருநெல்வேலி பொண்ணு ரம்யா பாண்டியன் என்பவர் உள்ளார். நடிகை ரம்யா பாண்டியன் “ஜோக்கர்”, “ஆ ண் தேவதை” ஆகிய படங்களில் நடித்தவர். கா ல் கா சு செலவு இல்லாமல் காட்டன் பு டவை யில் மொ ட்டை மாடியில் இவர் நடத்திய ஹா ட் போட் டோ ஷூ ட் எடுத்து ஒட்டுமொத்த சோ சி யல் மீ டியாவை யே ப ற்றி எ ரிய வைத்தது.

தனது இ டைய ழகை கா ட்டி இ ளசு களை வ ளைத்து போ ட்ட ரம்யா பாண்டியன். ஒரே நாளில் சோ சியல் மீ டியா கு யினாக மாறி னார். இதனால்  அம் மணி க்கு ரசிகர்கள் ம த்தி யில் வ லுவான அ றிமு கம் கிடைத்துள்ளது. இந்த அ றிமுகம் மறந்து போ ய் விடக்கூடாது என்பதால் அ வ்வ ப்போது தன் னு டைய க வ ர் ச் சி புகைப்படங்களை வெ ளியி ட்டு வருகிறார். சமீ பத் தில் சட்டை மற்றும் லெக் கின் ஸ்தெரி யுமாறு சில புகைப்படங்களை வெ ளியிட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈ ர்த்தி ருந்தார்.

யார் இந்த பொண்ணு இப்படி புகைப்படம் போடுமா என எல்லாரும் ஆ ச்ச ர்ய த்தில் இருந்தனர். அதன் பின் நிறைய நிக ழ்ச்சி களில் சிறப்பு வி ருந்தி னராக வரும் அளவிற்கு பி ரப லம் ஆனார். இதனை தொடர்ந்து தனியார்  தொ லைக்கா ட்சியில் ஒளி பர ப்பா கும் குக் வித் கோ மாளி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று வந்தார். மேலும் தற்போது அதே தொலைக்காட்சியில் ஒளி பர ப்பாகி வரும் கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியில் ந டுவ ராக இருந்து வருகிறார்.அதன்பின்னர் பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி களில் கலந்து கொண்டார்.

தற்போது ரம்யா பாண்டியனின் சிறு வயது புகைப்படம் வெளியானது. அதனை ரசிகர்கள் ச மூக வ லைத் தள ங்களில் ரசிகர்களால் ஷே ர் செய் யப் பட்டு வருகின்றனர். இதோ அந்த புகைபடத்தை நீங்களும் பாருங்கள்..

Comments are closed.