பி ரபல நடிகை கொ ரோன தொற்றால் தி டீர் என்று ம ரண மடைந்தார்..!!அதி ர்ச் சி அடைந்த திரையுலகம்..!!கண்ணீரில் மூ ழ்கிய குடும்பத்தினர்..!!

கடந்த சில மாதமாக இந்தியாவில் ப ரவத் தொடங்கிய கொ ரோனா பாதிப்பு தற்போது குறையத் தொடங்கி யுள்ளது என்றாலும் இன்னும் அதன்  தா க்குதல் தீர வில்லை அதனால் மேலும் ப லரும் உ யிரி ழந்து கொண்டு தான் இருகின்றார்கள். கொ ரோனா வைரஸ் ஆனது உலகமெங்கும் ஆட் டிப்ப டைத்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும், தற்போது வைரஸின் தாக்கம் குறையத்தொடங்கியதால், தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல சின்னத்திரை கொ ரோ னா தொ ற் றால் பா திக் கப்பட்டு மும்பையில் உள்ள தனியார் ம ருத்துவமனை ஒன்றில் சி கிச்சை பெற்றுவ ந்தார்.

உயர் ர த் த அழுத்தக் குறைபாடு இருந்த காரண த்தால், இவருக்கு சுவா சிப்பதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, செயற்கை சுவாசக்கருவி உத வியுடன் சி கிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில், இன்று சி கிச்சை பல னின்றி உ யி ரி ழ ந் தார் என்ற தகவல் வெளியானது.

மேலும், அவரது ம றைவுக்கு சினிமாத் துறையினர் மற்றும் ரசி கரக்ளுக்கு பே ர தி ர் ச்சி யாய் அடை ந்துள்ளது. திய்வா பட்நாகருக்கு வயது 34 ஆகும். இவருக்கு கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தான் தி ருமணம் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.மேலும் அவர் இ றந்த செய்தியை கேட்டு பலரும் இ ரங்கள் தெரிவித்து வருகின்றார்கள்…

Comments are closed.