லாஸ்லியாவின் தந்தை இ றப் பில் சந்தேகமா..!! வெளியான பல உ ண்மைகள் ..!! இதோ நீங்களே பாருங்கள்..!!

தமிழில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 3 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மிகவும் பி ரபல மானார் லாஸ்லியா. இவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர் ப ட் டாளம் உள்ளது. இவரின் தந்தை கனடாவில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில்,  நள்ளிரவு லாஸ்லியாவின் தந்தையான மரியநேசன் தி டீ ர் மா ரடை ப்பு காரணமாக உ யி ரிழ ந்து விட்டார். இந்த செய்தி பிக்பாஸ் சீசன் 3 பிரபலங்களுக்கும் பெரும் அ திர் ச்சி யை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரின் இ ற ப்பு செய் தியை கே ட்டு கு டும்பமே நிலை குலைந்து இருக்கிறது. இந்த நிலையில், லாஸ்லியா இலங்கைக்கு செல்ல விஜய் டிவி உதவி வருகிறது

சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தோஷத்தில் தந்தையை பார்த்தல் க ண் ணீர் விட்டு அழுத லாஸ்லியா.இப்படி ஒரு நிலையில் நவம்பர் 15தம் தேதி இரவு படுக்கை அறையில் மா  ர டைப்பால் இ றந் து விட்டார் இதனால் பலரும் லாஸ்லியாவிற்கு பலரும் .ஆறுதல் குறிவருகின்றன

அவர் தந்தை ச ட ல மா க இருக்கும் வீடியோ ஒன்று சமுக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.மேலும் இவர் இ றப் பு கொ லை யா அல்ல தற் கொ லையா  என்று பேசபடுகிறது.இப்படி ஒரு நிலையில் பேட்டியில் அவருடைய மைத்துனர் கூரியது அவர் மா ர டை ப் பால் தான் இ ற ந் து போ னா ர் என்று டாக்டர்ரிடம் போ ஸ் மா ட  ர் டன் சான்றுதளுடன்  பேட்டியில் கூறினர்.

அதேபோல் தெரியாத எந்த ஒரு விசியத்தையும் மக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என அவரது மைத்துனர் பேட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் கூறி உள்ளார் .எனவே வதந்திகள் யாரும் உண்மைக்கு நெகிரின்றி பரப்ப வேண்டாம்  என்று அவரது மைத்துனர் கூறிகிறார்.

Comments are closed.