81 பேருக்கு மறு உ யி ர் தந்து… உலகிற்கு பிரியா விடையளித்த 10 வயது சிறுமி இ த ய த்தை உ ரு க வைக்கும் இறுதி தருணம்

அமெரிக்காவில் 10 வயது சிறுமிக்கு தாய் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் இறுதி மரியாதை செய்த இ த யத்தை உ ரு க வைக்கும் காட்சி வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வருடம் கலிபோர்னியாவின் Tulare County பகுதியில் ஐஸ்கிரீம் வாங்க சென்று கொண்டிருந்தபோது கார் வி ப த் தி ல் சிக்கி 10 வயதான பிரான்சின் சலாசர் ப டு கா ய ம டைந்தார். சம்பவத்தன்று, பள்ளியில் இருந்து சிறுமியை அழைத்து சென்ற அவரின் தாய் Hanah குழந்தைக்கு ஜஸ்கிரீம் வாங்கிகொடுத்து இன்ப அ தி ர் ச் சி க் கொடுக்க விரும்பியுள்ளார். இந்நிலையைில், பிரான்சின் சலாசர் ஜஸ்கிரீம் வாங்க சென்றபோது கோ ர வி ப த் தி ல் சி க் கி ப டு கா ய மடைந்துள்ளார். இதனையடுத்து, ப டு கா ய மடைந்த சிறுமி Valley குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு.

அவருக்கு தொடர்ந்து தீ வி ர சி கி ச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வி ப த்து நடந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு பிரான்சின் சலாசருக்கு மூளைச் சா வு ஏற்பட்டுவிட்டதாகவும், சில நாட்களுக்கு முன் இ ற ந் து விட்டார் என்றும் குடும்பத்தினரிடம் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனையடுத்து, சிறுமியின் குடும்பத்தினர் அவரது உ று ப்புகளை தா ன ம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர். Valley குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் ஊழியர்கள் முதன் முறையாக பள்ளி மாணவிக்கு இறுதி மரியாதை செய்துள்ளனர்.

சிறுமியை நினைவுகூரும் வகையில், சிறுமி அறுவை சி கி ச் சை அறைக்கு உள்ளே செல்லும்போது ஊழியர்கள் க ண் ணீ ருடன் நடைபாதையில் வரிசையாக நின்று மரியாதை செலுத்தினர். சிறுமியின் உ ட லு று ப்பு தானத்தால் ஆ று உ யி ர்க ள் கா ப் பாற்றப்படும்,

மேலும் 75 பேருக்கு உதவுவதாகவும் உ ட லுறுப்பு தான அமைப்பு கூறியுள்ளது. என் மகள் ஒரு அக்கறையுள்ள, அன்பான, தன்னலமற்ற நபர், அவள் தனக்கு முன்பாக அனைவருக்கும் உதவுவாள் என மறைந்த சிறுமியின் தாய் Hanah கூறியுள்ளார்.

Comments are closed.