ம னந லம் பாதித்தவராக நடித்த காமெடி நடிகர் மார்த்தாண்டன்.!! ஆளே அடையாளம் தெரியாம இப்போ எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா.?

காமெடி நடிகர்கள் தி ரை யுலகில் மிக முக் கியமான வர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றல் பல படங்கள் ஓடாது . அவர்கள் படம் முழுதுவதும் வரவில்லை என்றாலும் அவர்கள் வரும் அந்த ஒரு காட்சிகாகவே பல பேர்கள் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் பல பேர் ஹீரோக்களுக்கு இணை யான சம்பளம் பெறா விட்டா லும் சமமான முக்கி யத்து வம் அவர்களுக்கு படத்தில் உண்டு என்பதும் நாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விசியம்தான். நகைச்சுவை காட்சிகளுக்காகவே எத்தனையோ படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

அதில் சில நிமி டங்களி லும் வரும் நகைச்சுவை கலைஞர்களும் மக்கள் ம னதில் மற க்க முடியாத இ டம் பிடித் துள் ளார்கள். அதில் ஒருவர் தான் நடிகர் மார்த்தாண்டன் அவர்கள். பிரபு, குஷ்பூ, மனோரமா, ராதா ரவி நடித்த சின்னத்தம்பி படத்தில் எனக்கு கல் யாண ம், எனக்கு கல் யாண ம் என கூறிக்கொண்டு பைத் தியக் காரர் போல் வருவதை பார்த்திருப்பீர்கள் தானே. அது அவர் தான்.

சில படங்களில் அவர் வி ல் லன், மந்திரவாதி போலவும் நடித் துள் ளார். கடந்த பல வருடங்களாக அவரை தி ரையில் கா ணமு டிவதி ல்லை. அண்மையில் தனியார் பண்பலை நிகழ்ச்சி தொகு ப்பாளர் மகேந்திரன் அவரை சந்தித்து புகைப்படம் எடுத்து வெளியிட்டார். அதில் இருப்பது மார்த்தாண்டன் தான் என ரசிகர்கள் வியந் துள்ள னர். ந லமா க இருப்பீர்கள் என நம் புகி றோம் மார்த்தாண்டன் சார் என்று சொலயுள்ளர்.

Comments are closed.