அப்பா மகள் என பொ ய் சொல்லி நம்ப வைத்த 50வயது ஆண் 20வயது பெ ண்..!! வெளியான உண்மை சம்பவம் இதோ..!!

தமிழகத்தில் இ ளம் வயது பெ ண் ணுடன் குடும்பம் நடத்தி வந்த நபர் ஒருவர் அவராலேயே கொ டூரமாக கொலை செய் யப்ப ட்ட சம் பவ த்தின் பி ன்னணி என்ன.? அங்குல மக்களுக்கு அ திர்ச் சியை ஏற்ப டுத்தி யுள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜபாண்டி அவர்க்கு 50 வயது தி ரும ணம் ஆகி இரண்டு ம னைவி மற்றும் இரண்டு குழ ந்தை கள் உள்ளனர். இவர் மீது ஏ ராள மான வழ க்கு கள் உள்ளது. இந்நிலையில் மூன்றாவதாக ஒரு திருமணம் செய்துகொண்டார். அவர் கார் திருடுவதற்கு துப்பு குடுக்கும் பெண் அவள் பெயர்  சித்ரா அவருக்கு வயது 20 அந்த என்பவருடன் தூத்துக்குடியில் ரகசியமாக கு டித்த னம் நடத்தி வந் துள் ளார்.

சித்ரா ஏற்கனவே தி ரும ணம் ஆகி வி வா கர த்து பெற்றவர் என குறபடுகிறது. அக் கம்பக் கத்தின ரிடம் நாங்களிருவரும் அப்பா-மகன் என பொய் சொ ல்லி அங்கு வீடு கேட்டுள்ளார். என் மக ளுக்கு தாய் இல்லை என சொல்லி இருவரும் அவ ர்களை நம்ப வைத் துள் ளார். அதன்பிறகு  கார் வாங்கும் தொடர்பாக அடி க்கடி வீட் டுக்கு வந்த ராமர் என்பவர் அவர்க்கு 22வயது என்பவருடன் ப ழ க்கம் ஏ ற்ப ட்டது.

இவர்களை வி வரத் தை தெரிந்து கொள்ள ராஜபாண்டி சித்ராவை கு டிபோ தையி ல் வந்து க டுமை யாக தாக் கியுள் ளார். இதையடுத்து ராமரிடம் ராஜபாண்டி உ யி ரோடு இருக்கும் வரை நாம் ஒன்றாக முடியாது என்று கூறிய சித்ரா கண்ணீர் விட் டதா க கூற ப்ப டுகி றது. இதனால் ராமர் மற்றும் சித்ரா அவர்கள் நண்பர்கள் சக்திவேல் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து ராஜபாண்டியை அரு வாளா ல் து ண்டாக த லையை  அருத்தனர்.

ராஜபாண்டி  தலையை புதியம்புத்தூரில் உள்ள கி ணற் றில் உ டலை போ ட்டு ள்ளா ர்கள். அங்குள்ள ஒரு பகுதியில்  கல்குவாரி அதியில் உடம்பை விசயுள்ளர்கள். இது தொடர்பான வி சா ரணை யில் போ லீசா ர் அவரை கை து செய் துள் ளார் கள். மேலும் த லை மறை வான சக்திவேலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.மேலும் இது தொடர்பாக அவர்கள் இருவரயும் போ லீ ஸ் வி சா ரித்து வருகின்றார்கள்.

Comments are closed.