பி ர பல சீரியல் பாண்டியன் ஸ்டோரின் நடிகர் கதிரின் ம னை வியை பா ர்த் தீர் களா.? வை ர லாக ப ரவும் போட்டோ ஷூ ட் இதோ..!!

குமரன் தங்கராஜன் ஒரு இந்திய நடிகர். குமரன் தங்கராஜன் 10 மார்ச் 1989ஆம் ஆண்டு அன்று சென்னை, தமிழ்நாட்டில் பிறந்தார். குமரன் தங்கராஜன் சென்னை, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர், மதம் இந்து மற்றும் தேசியம், இந்தியன். குமரன் தங்கராஜன் தமிழ் தி ரைப் பட நடிகர்களிடையே பி ரப லமான பிரபலமாக உள்ளார். தமிழ் தொலைக்காட்சி நடிகர்கள், உங்காலில் யார் அதுதா பி ரபு தேவா சீசன் 1 அறிமுகம்ஆனார்அதன் பிறகு  குமரன் தங்கராஜன் அவர்கள் பிர பலமா னவர்.

அதன் பிறகு இவர் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் நடித்தார் அந்த வகையில் குமரன் தங்கராஜன் அவர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவ னிக் கப்படும் வகையில் மிக பி ரப லமாகி இருப்பவர். அதன்பிறகு இவர்  பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் கதிர் என்கிற குமரன்ஆனார். ஆரம்பத்தில் இருந்தே மிகவும் அமை தியான வராக இருந்த அவரது க தாபாத் திரம் இப்போது வேறு இதமாக கா ட்ட ப்படு கிறது அந்த வகையில் மக்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பு பெர்தூல்லர் குமரன் அவர்கள்.

குமரனுக்கு சுஹாசினி என்ற ந டிகை யுடன் தி ரும ணம் நட ந்திரு ப்பது அ னைவ ருக்கும் தெரிந்த வி ஷய ம் தான். ஆனால் இப்போது தி டீ ரென சுஹாசினியின் போட்டோ ஷுட் ஒன்று வை ரலா கி வருகிறது. தி ரும ண கோலத்தில் அவர் எடுத்த போ ட்டோ ஷு ட் தான். கடந்த வருடம் முதன்முதலாக அவர் எடுத்த போட்டோ ஷு ட் இதுதானாம். இப்போது சமுக வலைதளங்களில் வைரளாக பரவி வருகின்றனர். இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suhasini Kumaran (@suhasini_kumaran)

Comments are closed.