பி ர பல நடிகர் ஜெய்சங்கர் ம கன் யாரென்று தெரியுமா.? என்ன வேலை செய் கிறார் பாருங்கன் நீங்களே ஷா க் ஆகிடுவிங்க..!!

நடிகர் ஜெய்சங்கர் 12 ஜூலை 1938ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் தமிழ் சினிமாவில் பணியாற்றியதற்காக அறியப்பட்ட ஒரு இந்திய நடிகர். அவர் நடித்த பெரும்பாலான படங்களில் மக்கல் கலிங்கர் ஜெய்சங்கர் அல்லது மக்கல் தமிலன் என்ற பட்டத்துடன் தி ரைக்கு வரவு வை க்கப்ப ட்டார். மேலும் வல்லவன் போன்ற படங்களில் நடித்ததால் சில சமயங்களில் அவர் தென்னகத்து என்ற படம் முலம் மிக பிரபலமானார். இவருக்கு ஜேம்ஸ் த பாண்ட், தென்னிந்திய ஜேம்ஸ் பாண்ட் என்று அழை க்கப் படுகிறார். தற்போது தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் பலரும் வாரிசு நடிகர்கள் தான்.

இப்படி வாரிசு நடிகர்களாக இருந்தாலும் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் எளிதில் இடம் பிடித்துவிடவில்லை. இப்படி பல உச்ச நட்சத்திரங்களும் தயாரிப்பளர்களும் யதனது வாரிசுகளை எப்படியாவது சினிமாவில் நடிக்கவைத்து பெரிய இட த்திற்கு கொண்டு சென்று விட வேண்டும் என முயற்சி செய்தாலும், அவர்கள் நடித்த திரைப்படங்கள் மக்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அடுத்தடுத்த படங்களில் வாய்ப்பு கிடைத்து தன்னை நிலை நிறுத்திக்கொள்கின்றனர்.

இப்படி ஆரம்ப காலங்களில் பல முன்னணி ஹீரோக்கள் கலக்கிக்கொண்டு இருக்கும் பொது அவகளுக்கு போட்டியாய அ ழகான தோற்றத்துடன் பல அந்த கால இளசுகளின் கனவுக்கன்னனாக அறி முகமா னவர் நடிகர் ஜெய் ஷங்கர். கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் இவர் நடித்த அனைத்து படங்களுமே மிகப்பெரிய வெ ற்றிய டைந்த தி ரைப படங்கள். அந்த கால பெ ண்கள் நான் கட்டினால் ஜெய் சங்கரு தான் கட்டுவேன் என சொல்லும் அளவுக்கு இ ளம் பெ ண்க ள் மத் தியில் அப்படி பி ரபல மாக இருந்தார் நடிகர் என்றல் அவர் தான் ஜெய் ஷங்கர்.

இபப்டி நடிகர் ஜெய் ஷங்கரை தெரிந்த பலருக்கும் அவரின் கு டும்ப த்தாரை பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இப்படி நடிகர் ஜெய் ஷங்கரின் மகன் விஜய் ஷங்கர். இவரும் தந்தை போல அ ழகான தோற்றத்தில் இருந்தாலும் நடிக்க வி ரும்பி னாலும் அவரது தந்தை அவரை சினிமா து றைக்கு அனு ப்பா மல் நான் இந் தத்து றையில் இருந்தது போதும் என அவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க வா ய்ப்பு கொடுக்க வில்லை.

ஜெய் ஷங்கர் நடிகராக இருக்கும்போதே பல கண் மு காம் களை நடத்தி வந்தவர். அதே போல தன் ம கனை யும் பிறகுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் கண் ம ருத்து வராக மாற வேண்டும் என்று நினைத்தது போல கண் ம ருத்துவ ராக்கினா ர் நடிகர் ஜெய் சங்கர் அவர்கள். இப்படி தல அஜித்துடன் நெ ருக் கமாக இருக்கும் விஜய் ஷங்கர் அடிக்கடி ஒ ன்றா க வெளியில் செல் வதை வழ க்க மாக கொண் டவர் கள்.

இபப்டி ஒரு முறை அஜித் விஜய் ஷங்கரிடம், கண் சிகி ச்சைக் காக பல நோயாளிகள் வருவார்கள் அதில் யாரவது ஒரு சிலரிடம் பண வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நீ திரும்பி அனு ப்பிவி டாதே நான் அவர்களுக்கு உ தவி செய்கிறேன் என கூறி இருந்து இருக்கிறார்.அதபோல் அஜித்தும் பாலருக்கு உதவி செய்துள்ளார்கள் என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விசியம் ஆகும். இதோ விஜய் சங்கர் புகைப்படங்கள் நீங்களும் பாருங்கள்..

Comments are closed.