ந ள் ளி ரவில் மனைவி கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்.!!இப்படியொரு ம னைவி கிடைக்க கொடுத்துதான் வை ச்சுருக்கணும் வீடியோ பாருங்க அசந்துருவீங்க..!!

தங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் பிறந்தநாள் என்பது கூடவே வா ழும் இணையருக்கு மிக முக்கியமான த ருணம் தான். அந்த வகையில் இங்கே தன் கணவரின் பிறந்தநாளுக்கு ஒரு பெண் கொடுத்த ச ர் ப்பரைஸ் இணையவாசிகளை கொண்டாட வைத்துள்ளது. இப்போதெல்லாம் இ ளம் தம்பதிகள் தங்கள் கணவருக்கு  பிறந்தநாள் வந்துவிட்டால் எதாவது ஸ்பெசலாக செய்து அசத்தி விடுகிறார்கள். இங்கே மனைவி தன் கணவரின் பிறந்தநாளுக்கு சர்ப்ரைஸ் பரிசு ஒன்றை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்.அதை யூகிக்கும் முன்பு தன் கணவரை கண்ணை கட்டி அழைத்துப் போனார்.தொடர்ந்து அவர் கையில் ஒரு கிப்ட் பாக்ஸைக் கொடுக்கிறார்.கணவர் அந்த கிப்ட் பாக்ஸை திறக்க, திறக்க மேலும், மேலும் டப்பாக்களாகவே வருகிறது.

ஒரு கட்டத்தில் அந்த கிப்ட்ம் வந்துவிட, நெகிழ்ச்சியில் கணவர் க ண் ணீர் விட்டு அ ழுது விட்டார். அந்த பரிசை பார்த்த உடன் அவரது முகத்தில் பேரின்ப சந்தோசம் காண்போருக்கு இ தைபோன்ற கா தல் ஜோடி எல்லோருக்கும் அமைய வேண்டும் என்று ச க நண்பர்கள்லுடன்  உரையாடி கொண்டிருந்தார்.

அந்த பரிசை பிரித்த உடன் அவரது கண்களில் க ண் ணீர் சிந்த  அவரது ம னைவியை க ட்டிய ணைத்து தனது சந்தோசத்தை நண்பர்களிடம் பகிர்ந்தார்.இதோ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள்.

Comments are closed.