முதன்மு றையாக கமல்ஹாசன் படத்தில் நடிகை நயன்தாரா.? இதுவரை சே ராத கூட்டணி.. இயக்குனர் இவரா.?

த மிழ்   சினிமாவில் லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக   திக ழ்ந்துவ ரும்   நடிகை நயன்தாரா. இவரின் நடிப்பில்   ஏரா ளமான   திரைப்படம் வெளியாகி சூப்பர்   ஹி ட்   நடித்து ள்ளது. மேலும், இவர் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   சேர் ந்து   ஜோ டியாக   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும், இவர் நடிப்பில்   சமீப த்தில்   வெளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   கனெ க்ட். இந்த திரைப்படம் பெரிய   அ ளவில்   வரவி ல்லை   என்றாலும்   அவர்க ளுக்கு   நல்ல வெற்றி   பெற் றுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து ஜவான் மற்றும் இறைவன் ஆகிய    திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   வருகி ன்றார்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து தனது   க ணவர்   விக்னேஷ் சிவன்   இயக்க த்தில்   ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க முடிவு   செய்து ள்ளார். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   இயக்கு னரும்   நடிகருமான பிரதீப் ரங்கநாதன்   ந டிப்புக்கு   இருப்ப தாக   தெரிவி த்துள் ளார்கள். இது   மட்டும ல்லாமல்   முதன்மு றையாக

 

நடிகை நயன்தாரா கமலுடன் கூட்டணி   அமைத்து ள்ளார். ஆமாம், நடிகர்   கமல்ஹா சனின்   ராஜ்கமல்   நிறுவ னம்   தான். அந்த   திரைப்ப டத்தை   தயாரி க்க   உள் ளதாக   தகவ ல்கள்    வெளி யாகி   உள்ளது. அந்த வகையில் இவர்கள் இருவரும் சேரும்

 

முதல்   திரை ப்படம்   இதுதான். இத்தனை   ஆண்டுக ளில்   நடிகை நயன்தாரா கமலுடன் இதுவரை   சேர் ந்து   நடி த்ததும்   கி டையாது. அவருடைய தயாரிப்பில்   முன்ன டித்தது   கிடையாது. இதுவே முதல்   முறை யாக   இருக்கும் என்று   தெரிவி த்துள் ளார்கள்…

 

Comments are closed.