என்னது, ரஜினிக்கு நான் ஜோடியா.? நான்கு முறை நிராக ரித்த நடிகை..!! அவர் அப்படி சொல்ல இதுதான் கார ணமா.?

தமி ழ்   சினிமாவில் பல   ஆண்டுக ளாக   சூப்பர் ஸ்டார் என்ற   பட்ட த்தை   வைத்தி ருப்பவர்   தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இயக்குனர் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் 1975 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   அபூ ர்வராக ங்கள். இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இவர்   அறிமு கமானார்.

 

மேலும், இவர்   த மிழ், மலை யாளம், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற   ப ழமொழி   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் சிவா இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   அ ண்ணாத்த.

 

மேலும், நடிகரின் நடிப்பில் மாபெரும்   வெ ற்றி   படமாக   அமை ந்தது   தான் எந்திரன். இந்த   திரைப்ப டத்தை   இயக்குனர் சங்கர்   இயக்க த்தில்   உருவானது. மேலும், இந்த   பட த்தில்   கதாநா யக   நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய்   நடித்தி ருப்பார்.

 

இந்த   திரைப்ப டத்திற்கு   முன்பாக நான்கு   திரைப்ப டத்தில்   இவர்   இவரை த்தான்   நடிக்க   கேட்டுள் ளார்கள். ஆனால், அதற்கும் இவர்   மறு த்துவிட் டார். ஆரம்ப த்தில்   படையப்பா   திரைப்ப டத்தில்   நீலாம்பரி   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிக்க   கேட்டா ர்கள். அதையும்   நிராக ரித்து   எடுத் துவிட்டார்.

 

அதன் பிறகு பாபா, சந்திரமுகி, சிவாஜி போன்ற   அடு த்த   ரஜினி   திரைப்ப டத்தில்   கேட்டு அனைத்து      வேண்டாம் என்று   நிரா கரித்து ள்ளார். அதன் பிறகு   கடைசி யாக   எந்திரன் படத்தில் நடிக்க   ஒ ப்புக்   கொண்டுள் ளார். இந்த தகவல் தற்போது   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.