விருது விழாவில் அவமா னப்படுத்த ப்பட்ட நெல்சன்..!! கொ ந்தளி க்கும் நெட்டிச ன்கள்..!! வீடியோவை பார்த்த அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் எனக்கு   திரைப்பட ங்களை   கொடு த்து   வந்தவர்தான் இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் என்பவர். இந்த படத்திற்கு பிறகு   அடுத்தப டியாக   நடிகர் விஜய் வைத்து பீஸ்ட் என்ற   திரைப்ப டத்தை   உருவாக்கி யுள்ளார். அந்த   திரை ப்படம்   கடு ம்   விம ர்சனங்க ளுக்கு   ஆளாகி உள்ளது.

 

அதனை தொடர்ந்து வந்த திரைப்படம்   தோ ல் வி யை   தான்   சந்தித் துள்ளது. அவரைத் தொடர்ந்து ரஜினியுடன் கூட்டணி   சேர் ந்து   தற்பொழுது ஜெயிலர்   படத்தி ற்கான   படகு டிப்பு   வி றுவிறுப் பாக   நடந்து வருகின்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விருது விழாவில் இயக்குனர் நெல்சனை   அவமா னப்படுத்தி யதாக   twitter பக்கத்தில் தற்போது வீடியோ ஒன்று   வைர லாகி   வருகின்றது. இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் வரும்பொழுது அவரை சுற்றி   பவு ன்சர்க ள்   கேமரா க்கள்

 

என அவர் மேடை ஏறும் வரை சென்று   உள்ளா ர்கள். ஆனால், நெல்சன்   கா ரிலிரு ந்து   இற ங்கியுள் ளே   வரும் பொழுது யாரும் அவரை   கண் டுகொள் ளவில் லை. சில   பவுச ர்கள்   சற்று தூரத் திற்கு   அவருடன்   வந் துவி ட்டு    பின் நீங்களே சென்று   வி டுங்கள்   என்று ஒருவர்   சொல் லிவிட்டு   அ னுப்பி   வைத்து ள்ளார்.

 

ஒரு படம்   தோ ல்வி யை   கொடுத்த உடனே   இப்ப டியா   அவரை   அவ மானப் படுத் த   வேண்டும் என்று தற்பொழுது   நெ ட்டிசன்க ள்   வலை த்தள ங்களில்   அவர்களை   தி ட்டி   சேர் த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வீடியோ தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.