நாகா ர்ஜுனாவின் முதல் மனைவியை பார்த்துள் ளீர்களா.? முதல் முறையாக இணைய த்தில் வெளிவந்த புகைப்படம் உள்ளே..!!

தெலு ங்கு   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத முன்னணி நடிகராக   இருப்பவ ர்தான்   நடிகர் நாகார்ஜுனா என்பவர். இவர் தெலுங்கு மொழி மட்டுமல்லாமல் தமிழ், ஹிந்தி போன்ற   பழமொ ழி   திரைப்பட ங்களில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகின்றார்.

 

கடந்த, ஆண்டு இவரது நடிப்பில்   கோஸ் ட்   என்ற   திரை ப்படம்    வெளிவ ந்தது. இந்த திரைப்படம்   ம க்கள்   மத்தியில்   ஓர ளவுக்கு   நல்ல வர   வா ய்ப்பு   பெற்றது. இவர் 1984 ஆம் ஆண்டு லட்சுமி டகுபதி என்பவரை

 

தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். ஆனால், சில கருத்து வேறுபாடு   கார ணமாக   அவரை இவர்   வி வா க ர த் து   செய் துவிட்டு   பின் 1992 ஆம் ஆண்டு நடிகை அமலாபால் இரண்டாம்   திரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார்.

 

நடிகை அமலா பாலு ஒரு   சி னிமா   நடிகை தான். இவரும் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   சேர் ந்து   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகர் நாகார்ஜுனாவின்

 

மு ன்னாள்   ம னைவியு டன்   இருக்கும் புகைப்படம் தற்போது   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   உள்ளது. அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள் இவர்தான்   உ ங்களது   முதல்   மனை வியா   என்று கேட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.