சமந்தா சினிமாவை விட்டு வி லகப் போகிறாரா.? அவரே வெளியிட்ட தகவல்..!! அதை கண்டு அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகையின் ஒருவராக வலம் வருபவர் தான் நடிகை சமந்தா. இவர் தற்பொழுது சகுந்தலம் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   முடித்து ள்ளார். இந்த திரைப்படம் திரையில் வெளியாக   இருக்கி ன்றது.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து   ப்ரோ மோஷன்   நிகழ் ச்சிகள்   கலந்து கொண்டு   வருகி ன்றார். அந்த சமயத்தில் பேட்டி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பொழுது அவரிடம் பல   கே ள்விகள்   கேட்கப் பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்துக்   கொண் டிருந்த   நடிகை சமந்தா

 

தன்னுடைய   உ டல்   ந லம்   குறி த்தும்   பேசி உள்ளார். நான் தற்பொழுது ஒரு   நோ யினா ல்   அவதி ப்பட்டு   வந்து ள்ளேன். என்னால் சரியாக   எந் திரிக்க   கூட முடியவில்லை. எனக்கு அடிக்கடி   உட ல்   வ லி   ஏற்படு கின்றது. அது   மட்டும ல்லாமல்   தற்பொழுது நடித்து வரும் குஷி   திரை ப்படம்   முடிந்த

 

பிறகு தன்னுடைய   உ ட ல்   நலம்   க ருதி   ஓய்வு பெற   இருப் பதாக   கூறியு ள்ளார். ஏற்கனவே மன   நி ம்மதி   இல்லாமல் தன்னுடைய   தோ ழிகளுட ன்   வெளிநா ட்டில்   சு த்திக்   கொண்டி ருக்கும்   நிலையில் தற்போது   உ டல்   நலம் கருதி

 

சி னிமாவில்   இருந்து தற்போது   வி லக   இருக்கி ன்றேன்   என்று நடிகை  சமந்தா   தெரிவித் ததாக   தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவலை அறிந்த ரசிகர்கள் தற்போது   அதிர்ச் சியாகி   உள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.