விஜய் சேதுபதியை வி வாகர த்து செய்ய யோசித்த அவரது மனைவி..!! இதற்கெ ல்லாம் காரணமாக இருந்தது இந்த நடிகையா.? ரகசிய த்தை உடைத்த பிரபலம்..!!

697

தமிழ் சினிமாவில் பல   வித்தி யாசமான    கதைகளை   தேர்ந்தெ டுத்து   நடித்து மக்கள்   ம த்தியில்   இடம் பிடித்தவர் தான் நடிகர் விஜய் சேதுபதி என்பவர். இவர் சமூகத்தில் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி உடன்    வி டுதலை   என்ற    திரைப்ப டத்தில்   நடித் துள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டதக்கது.

 

இந்த   திரைப்பட த்தில்   முக்கி யமான   கதாபாத் திரத்தில்   நடிகர் விஜய் சேதுபதி   நடித்தி ருக்கும்   நிலையில் இந்த திரைப்படம்   நே ற்று   வெளியா கியுள்ளது. இந்த    திரைப்ப டத்தில்   பெரிய அளவு   ம க்கள்   மத் தியில்   வரவேற்பு இருந்த   காரண த்தினால்   இரண்டாம் பாகம் கூடிய

 

விரைவில் வெளியாகும் என்று   தெரிவி த்துள்ளா ர்கள். அதிலும்   முக்கி யமான   கதைபாத்தி ரத்தில்   விஜய் சேதுபதி நடிப்பார் என்று   தெரிவி த்துள் ளார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் விஜய் சேதுபதி பற்றி   சமீப த்தில்   சில தகவல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   இவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உடன் பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார். அந்த வகையில்   படப்பி டிப்பும்   பொழுது இருவரும் அதிகமாக   நெரு க்க ம்   காட்டி   வந் ததாக   சினிமா   வடர த்தில்    கூறப்ப ட்டது. இந்த விஷயம் நடிகர் விஜய் சேதுபதியின்   ம னைவி க்கு   தெரிய   வந்த வுடன்

 

விஜய் சேதுபதியை அவரது   ம னைவி   வி வாகர த்து   செய்ய முடிவு செய்து இருந்தார். அதன் பிறகு கடைசி   நேர த்தில்   அவரது   ம னைவி யை   சமா தானப்ப டுத்தி   கு டும்ப   பிர ச்ச னையை   தீர் த்துள்ள தாக   பிரபல   பத்திரிக் கையாளர்   பயில்வான் ரங்கநாதன் அவரது யூடியூப் சேனலில்   தெரிவித் துள்ளார்…

 

Comments are closed.