தென்னி ந்திய சினிமா எவ்வளவோ பரவாயில்லை.? ஹிந்தி சினிமா ரொ ம்பவும் மோச ம்..!! உண்மையை வெளிப்ப டையாக சொன்ன நடிகை..!!

தென் னிந்திய   சினிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் நடிகை காஜல் அகர்வால் என்பவர். இவர்   த மிழ்   மொழி   மட்டுமல் லாமல்   தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற

 

பலமொழி   திரைப்பட ங்களில்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   பல    ரசிக ர்களை   கவர் ந்துள் ளார். இவர் சமீபத்தில் இயக்குனர் சங்கர்   இயக்க த்தில்   நடிகர் கமல் நடிப்பில் உருவாகி வரும்

 

இந்தியன் 2   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வந்துள் ளார். அதன் பிறகு   திரைப்ப டத்தை   சில மாதங்கள்   எடு க்காமல்   ஒ த்தி   வைத்துள் ளார்கள். அதன் காரணமாக அந்த   திரைப்ப டத்தில்   இருந்து நடிகை காஜல் அகர்வால்   வி லகிவி ட்டார்.

 

அதன் பிறகு   பா லிவுட்   சி னிமாவில்   கவனம்   செலு த்தி   வந்து ள்ளார். அந்த வகையில் இப்பொழுது   பா லிவுட்   சி னிமாவை   பற்றி   வெளி ப்படை யாக  அவர் பேசி உள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   நான் விரும்பும்   சு ற்றுச்சூ ழல், நெ றிமுறைகள், ஒ ழுக்கம்   ஆகியவற்றை

 

தென் னிந்தியா   சினிமாவில் தான்   இருக்கி ன்றது. ஆனால், இது எதுவும்   ஹி ந்தி   சினிமாவில் இல்லை என்று   வெளிப்ப டையாக   பேசியு ள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது   தென் னிந்திய   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   பெரிய   ச ந்தோஷ த்தை   ஏற்படுத்தி உள்ளது…

 

Comments are closed.