எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜியின் சாத னையை முறி யடித்த அடுத்த தலைமுறை நடிகர்கள்..!! இதை செய்வா ர்கள் என்று எதிர்பா ர்க்காத ரசிகர்கள்..!!

ஒரு   காலகட் டத்தில்   எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் சிவாஜி இருவரும்   திரையு லைகள்   கிட்டத்தட்ட 100 நாட்களுக்கு மேல்   திரைய ரங்கில்   அவர்களது திரைப்படம் ஓடி   கோ டிக்கணக் கில்   லாபத்தை   கொடுத் துள்ளது. அதன் பிறகு அந்த சாதனையை உலகநாயகன் கமலஹாசன் மற்றும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட

 

பல   த மிழ்   சி னிமா   பிரப லங்கள்   முறிய டிக்க   முயற்சி செய்து   வந்தா ர்கள். அந்த வகையில் ரஜினி முறியடிக்க முடியவில்லை. ஆனால், கமல் பல   திரைப்ப டங்கள்   திரைய ரங்கில்   கிட்ட த்தட்ட   100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடி சாதனை   படைத் துள்ளது.

 

அந்த வகையில் சிவாஜி மட்டும் எம்.ஜி.ஆர்   சாத னையை   முறிய டிக்கும்   வகையில் கமலின் சகலகலா   வ ல்லவ ன்   திரை ப்படம்   கிட்டத்தட்ட 53 நாட்கள்   திரையர ங்கில்   ஹவுஸ் உள்ளாக ஓடி உள்ளது. மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தை   இயக்குனர் முத்துராமன் என்பவர்   இயக்கி யுள்ளார்.

 

இந்த   படத் திற்கு   இளையராஜா   இசைய மைத்துள் ளார். த மிழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   தெலுங்கு மற்றும் மலையாள   மொழிக ளிலும்   மொழி பெயர்க்க ப்பட்டு   வெற்றி படமாக கிட்டத்தட்ட 125 நாட்கள்   ஓ டி   உள்ளது. மேலும்,   த மிழ்   சினிமாவில் பல   பெ ண்க ளையும்   குடு ம்பத் தையும்

 

மை யமாக   வைத்து பல   திரைப்ப டங்கள்   இயக்கி வந்தவர் தான் இயக்குனர் பாக்கியராஜ். இவரது   முந்தா னை   முடிச்சு என்ற   திரை ப்படம்   கிட்ட த்தட்ட   21   திரையர ங்கில்   100 நாட்களுக்கு மேல்   ஓ டி   உள்ளது. ஒன்பது   திரையர ங்கில்   125 நாட்கள்   ஓ டி   உள்ளது.

 

மேலும், இந்த    திரைப்ப டத்தின்   மொத்த   ப ட்ஜெ ட்   மூணு புள்ளி 30 லட்சம் தான். ஆனால், திரைப்ப டத்தின்   4 கோடி வரை வசியம் செய்து உள்ளது. அந்த வகையில் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி   சாத னைக்கு   பிறகு அந்த   சா தனை யை    கமல் மற்றும் பாக்யராஜ் மட்டுமே   முறிய டித்துள்ளா ர்கள்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது…

 

Comments are closed.