20 ஆண்டில்.. 100க்கும் மேற்பட்ட படங்கள்..!! இளம் நடிகரின் சாத னை..!! புகைப்படத்தை கண்டு அடடே, இந்த நடிகரா என்று வி யந்த ரசிகர்கள்..!!

சமீபகா லமாக   பல நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் தங்களுடைய மொழி   திரைப்ப டத்தில்   பெரியளவு சாதிக்க முடியாத   காரண த்தினால்   மற்ற முறையில் வந்து சாதித்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   தமி ழ்   சினிமாவில் ரசிகர்கள் மத்தியில்   பிர பலமாக    அதன் பிறகு தனக்கென்று ஒரு   அடை யாளத்தை   பலரும்    பி டித்து   வருகின் றார்கள்.

 

இப்பொழுது நிலையில்   மலை யாளம்    மட்டும்   த மிழ்   இரண்டு   மொழிக ளிலும்   ஏராளமான   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து வந்தாவர் நடிகர் பிருத்விராஜ் என்பவர். இவர் கடந்த, 2002 ஆம் ஆண்டு நந்தனம் என்ற ஒரு   ம லையாள   மொழி   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானார்.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து தமிழில் மொழியில்   க ண்ணாமூ ச்சி   ஏனடா, நினைத்தாலே இனிக்கும், ராவணன், உறுமி, மொழி போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து வந்துள்ளார். இவர் தனது 24 வயதில் சிறந்த   நடிக ருக்கான   கேரளா அரசின் மாநில திரைப்பட விருதை   வென் றுள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர் ஒரு சிறந்த நடிகர்   மட்டும ல்லாமல்   இயக்குனராகவும், திரைப்பட   தயாரிப்பா ளராகவும், பின்னணி பாடகர் ஆகும்   திக ழ்ந்து   வருகி ன்றார். மேலும், விவரம் நடிகர் மோகன்லால் வைத்து லூசிபர் இந்த படத்தை   இ யக்கியு ள்ளார். மேலும், இந்த திரைப்படம் நினைத்துப்   பார் க்காத   அளவிற்கு வெற்றி   அடைந்து ள்ளது.

 

அந்தத் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு வழியில் இவர் தற்பொழுது   சி னிமாவிற்கு   வந்து 20 வருடங்கள் தான்   ஆகியு ள்ளது. இருந்தாலும், அதற்குள்ளே   கிட்ட த்தட்ட   110 படங்களை   நடித் துள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   கதாநா யகனாக   மட்டும் தான் நடிப்பேன் என்று இல்லாமல்   குணச்சி த்திரம்   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து பலரையும்   கவர் ந்து   வருகின்றார். அப்படிய நிலையில் இவர் 110     திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்ற தகவல் தற்பொழுது ரசிகர்   மத்தி யில்   வை ரளாக    பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.