ரஜினி, விஜய்க்கு பிறகு நான் தான் இனி.? மேடை யிலேயே வெளிப்ப டையாக சொன்ன பிரபலம்..!! நாங்க ல்லாம் சும்மாவா சினிமாவில் இருக் கிறோம்.? பி ரச்சனை யை கிளப்பிய பிரபலம்..!!

தமிழ் சினிமாவில்   வளர் ந்து   வரும்   காலகட் டத்திலேயே   தனக்கென ஒரு   அடை யாளத்தை   பலரும்   சீ க்கிரம்   பிடித்து விட்டு சினிமாவில் முன்னேற வேண்டும் என்று போராடி   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்பொழுது

 

பல   பிரப லங்கள்   முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   போ ட்டியாக   அவர்களிடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்று   போ ராடி   வருகின் றார். அவர் தான் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்   சமீபகா லமாக   சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்படமாக கொடுத்து நடித்து   வந்துள் ளார்.

 

இந்த வகையில் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் பெரிய அளவில்    தோ ல் வி யை  சந்தித்தது. அடுத்தப டியாக   தற்பொழுது மாவீரன் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   வருகின் றார். மேலும்,   த மிழ்   சினிமாவில் ஒரு சில நடிகர்கள் மட்டுமே   சிறுவ ர்கள்   முதல்   பெரியவ ர்களை

 

எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் அந்த வகையில் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி, ரஜினி, விஜய் போன்ற நடிகர்களுக்கு   அடுத்தப டியாக   நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தான்   இருக்கி ன்றார்   என்று ஒரு பேட்டியில் சினிமா பிரபலமான அன்பு செழியன்   கூறியு ள்ளார்.

 

இந்த தகவலை அறிந்த பல முன்னணி   பிரப லங்களின்   ரசிகர்கள் இந்த நடிகர அப்ப என்ன   சு ம்மாவா.? நடித்து   வருகி ன்றார். இத்தனை ஆண்டுகள்   சி னிமாவில்   இருந்து இவருக்கே   போ ட்டியாக   இவர் வந்து   வி டுவாரா   என்று பல ரசிகர்கள்   இணையத ளங்கள்   கே ள்விகளை   எழுப்பி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.