சாயிஷா வுக்கு வாய் ப்பு வாங்கி கொடுத்ததே ஆர்யா தான்..!! மனை விக்கு இப்படி ஒரு வாய் ப்பா வாங்கி கொடுப்பது.?

735

தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகம் ஆகிய ஒரு சில பெரிய   ப ட்ஜெட்   படங்களை நடித்து முன்னணி நடிகையாக வரும் நேரத்தில்   தி டீரெ ன்று   நடிகர் ஆர்யாவை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   செட்டி லானவர்   தான் நடிகை சாய்ஷா.

 

நடிகர் ஆர்யாவை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு தற்பொழுது இவர்களுக்கு ஒரு   கு ழந்தை   இருக்கி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில்   குழ ந்தை   பிறந்த வுடன்   படத்தில் நடிக்காமல் இருந்து வந்த நடிகை சாய்ஷா

 

நடிகர் சிம்புவின் பத்து தல படத்தில் ராவடி என்ற ஒரு   ஐ ட்ட ம்   பாடலுக்கு சம   க வ ர் ச் சி யா க   நடனமா டியுள்ளார். மேலும்,   திரும ணத்திற்கு   பிறகு கம் பேக் கொடுக்கும் விதத்தில் இந்த   ஐ ட்ட ம்   பாடலை தேர்ந்தெடுத்து ஏன் சாய்ஷாவை பலரும் கேள்வி எழுப்பி   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் பேட்டி வண்டியில் கலந்து கொண்ட பொழுது இந்த   வா ய்ப்பு   வாங்கிக் கொடுத்தது என்னுடைய கணவர் ஆரியா தான் என்ற   வெளிப்ப டையாக   கூறியுள்ளார். அந்த வகையில் பத்து தலை படத்தின்   தயாரி ப்பாளர்   ஞானவேல் ராஜா

 

நடிகர் ஆர்யாவிடம் நான் ஒரு பாடல் எடுக்க   போகி ன்றேன். அதற்கு ஒரு நல்ல நடிகை தேடிக்   கொ ண்டிரு க்கிறேன்   என்று கூறியுள்ளார். அதற்கு சற்றும் யோசிக்காமல் நடிகர் ஆர்யா   சா யிஷாவிடம்   கேளு ங்கள்   என்று கூறி

 

தனது   மனை விக்கு   அந்த படத்தில்   வா ய்ப்பு   வாங்கி கொடுத்தது ஆர்யா தான். இது   மட்டுமில் லாமல்   இந்த படத்திற்கு ஒரு பாடல் மட்டும் நடனம் ஆடியோ இருக்கு அவர் 40 லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பளம்   வாங்க ப்பட் டதாக   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.