விஜய்க்கு மட்டும் இது காஸ்ட்லி.? எனக்கு மட்டும் ட ம்மியா.? படப்பிடிப்பு தள த்திலேயே கோப த்தை வெளிப்ப டுத்திய ராதாரவி.. வீடியோவை பார்த்து கொந்த ளிக்கும் ரசிகர்கள்..!!

தமிழ் சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகராக இருப்பவர் தான் நடிகர் விஜய். இவர் கடந்த சில   வருட ங்களாக   விக்   பயன்ப டுத்துவது   மிகவும் பெரிய ஒரு   ச ர்ச்சை யாக   இருந்துள்ளது. மேலும், லியோ   திரைப்ப டத்திற்கு   கூட 30 விதமான விக்கை விஜய்க்கு   பயன்படு த்தப்பட் டதாக

 

இளம் இயக்குனர்   தெரிவித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் ராதாரவி சமீபத்தில் ஒரு பேட்டி ஒன்று   கொடுத் துள்ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   2018 ஆம் ஆண்டு சர்க்கார்   திரைப்ப டத்தில்    நான் விஜயுடன் இணைந்து நடித்தார்.

 

அப்பொழுது விஜய் விக் வைத்து நடித்தார். அவருடைய விக்கின் விலை மதிப்பு மற்றும் சுமார் 25 ஆயிரம் ரூபாய். எப்படி விலை   உயர் ந்த   விக்கை பயன்படுத்தி அவர் நடித்தார். ஆனால், எனக்கு மிகவும் குறைந்த அளவு

 

விக்கை.  பயன்ப டுத்தி   நடிக்க வைத்தார்கள். அதனால், நான்   கோ பப்ப ட்டு   என்னை மீறி கோவ பட்டு விஜய்க்கி மட்டும்   கா ஸ்ட்லியா னுக்கு   மட்டும் எப்படி உன்னால் என்று நான்   கேட்ட தாக   அவர்   தெரிவித்து ள்ளார்.

 

இது அறிந்த ரசிகர்கள் இதில் விலை   அதி கமாக   இருந்தால் என்ன   கம் மியாக   இருந்தால் என்ன என்று ரசிகர்கள்   தா றுமா த   கமெண் ட்களை   தெரிவித்து    வருகின் றார்கள். இது ஒரு   பிர ச்சனை யே   இல்லை என்று பலரும் கூறி   வருகி ன்றார்கள்…

 

 

Comments are closed.