சூரியவம்சம் படத்தில் நடித்த குழந் தைக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா.? அடடே, இந்த நடிகை தான் அந்த குழந் தையா.?

பொதுவாக ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும்   ம க்கள்   மத்தியில் இன்னும் அது பிரபல படமாக தான்   திகழ் ந்து   வரும். அந்த வகையில் 90   காலக ட்டத்தில்   வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   சூரி யவம்சம்.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தில்   சரத்குமார், ராதிகா, தேவயானி போன்ற பல முன்னணி   பிரப லங்கள்   நடித்துள் ளார்கள். இந்த திரைப்படம்   வெ ளிவந்த   25 வருடங்கள் ஆனாலும் இன்னும்   ம க்கள்   அதனை கொண்டாடி   வருகின் றார்கள்.

 

மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தில்   சரத்குமாரின் மகன் ஒரு   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   நடித்தவர் தான் நடிகை ஹேமா என்பவர். அவர் அந்த படத்தை தொடர்ந்து   உன் னிடத்தில்   என்னை   கொடு த்தேன், பூமகள்   ஊ ர்வலம், சேது, கா தல்   கொ ண்டேன்   உள்ளிட்ட

 

பல   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து   வந்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அதனை தொடர்ந்து கனா காணும்   கால ங்கள், தென்றல் போன்ற   தொலை க்காட்சி   தொடர்க ளிலும்   ஹேமலதா நடித்து   வந்துள் ளார்   என்பது    குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   சிறுவ யதில்   நாம் பார்த்த ஹேமாவிற்கு தற்பொழுது    திரும ணமாகி   அவருக்கு ஒரு   பெ ண்   குழந் தையை   இருக்கின்றது. அந்த வகையில்   முதன்மு றையாக   தனது   க ணவர்   மட்டும்   மக ளுடன்   நடித்த கொண்ட சமீபகால   புகை ப்படத்தை

 

அவர்   இணைய த்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள் நீங்களே   குழ ந்தை   மாதிரி தான்   இருக்கி ன்றீர்கள்   உங்களுக்கே ஒரு   குழந் தையா   என்று ஒரு சிலர்   தங்க ளுடைய   கரு த்தை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.