விஜய்-அஜித்தை நெருங்க ஒரு தகுதி வேணும்..!! மனதில் மணிரத்தினம் என்று நினை ப்போ.? இயக்குனரை வெளு த்து வாங்கும் நெட்டிசன்கள்..!!

த மிழ்   சினிமா உலகில் இன்று   தவிர் க்க   முடியாத இருந்து வருபவர்கள் தான் விஜய் மற்றும் அஜித். இது இவர்கள்   சி னிமாவில்   தங்களுடைய படத்தில் போட்டி போட்டுக்   கொண் டாலும்   நிஜ   வாழ் க்கையில்   இவர்கள் இருவரும் நல்ல ஒரு   நண்ப ர்களாக   தான் பழகி   வருகி ன்றார்கள். இவர்களுக்கு என்று ஒரு தனி இடத்தை   அமைத் துக்   கொண்டு.

 

ஆனால், இந்த இடத்திற்கு வருவது ஒன்னும் அவ்வளவு   ஈ சி   இல்லை இவர்கள் இருவரும்   ஆ ரம்ப    காலகட் டத்தில்   பல   திரைப்பட ங்களில்   அவமா னங்க ளையும்   தோ ல்விக ளும்   சந்தித் துதான்   இன்று   வளர் ந்துள்ளா ர்கள். இதே போன்றுதான்   சி னிமாவில்   இருக்கும் அனைத்து   நட்சத்திர ங்களும்   ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்

 

பல   கஷ்ட ங்களை   தாண்டி அதன் பிறகு ஒரு   வெற் றி   இடத்தை   பிடித்து ள்ளார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு இயக்குனர் தன்னுடைய   வளர் ச்சிக்கு   யாரோ தடையாக இருப்பது போல்   பி ரச்ச னை   செய்து   வருகி ன்றார். வேறு யாரும் கிடையாது இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் தான். இவர் ஐந்து   படங்க ளை   தான்   இயக்கியு ள்ளார்.

 

அதில் மூன்று படங்கள் மட்டுமே வெற்றி படமாக   அ மைந்தது. அதற்குள் பெரிய இயக்குனர் போன்று வருகின்றார். நடிகர் அஜித்தின் ஏகே 62 படத்தை இயக்க   தி ட்டமிட்டு   இருந்தார். ஆனால், அவர் சொன்ன கதை அவருக்கு பிடிக்காத   காரண த்தால்   படம்   கை விட்டு   போய்வி ட்டது.

 

அதை பெரிய   அவமான த்தை   போன்று தனது   வலைத்தள ங்களில்   பல பதிவுகளை போட்டு வருகின்றார். இவரும் ஒரு மற்ற இயக்குனர் போல் ஒரு   சா தார ண   இயக்குனர் தான் அதே படம் கைவிட்டால் மணிரத்தினம்   லெவ லுக்கு   ஆளாகி   வி ட்டோம்   என்று   வருத்த ப்பட்டு   வருவதாக கூறி   வருகி ன்றார்.

 

நடிகை நயன்தாரா மட்டும் இவருடன் கூட இல்லை என்றால் இவர் மற்ற இயக்குனர்கள் போன்று தான் இருப்பார் என்று பலரும் கூறி   வருகி ன்றார்கள். மேலும், அவசர   அவ சரமாக   அஜித் நடித்து எப்பொழுது திரைக்கு வர   இருக்கி ன்றதோ   அதே   சமய த்தில்   தானும் படத்தை இயக்கி வெளியிட்டு அவருக்கு   பதி லடி   கொ டுக்க   வேண்டும் என்று விக்னேஷ் சிவன் கூறி   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.