சற்றுமுன் சினிமாவின் மூத்த பிரபலம் ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவிக்கும் திரை பிரப லங்கள்..!!

கடந்த, சில மாதங்களாக திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து   உ யிரி ழந் து   வருகின்றார்கள். இப்படி நிலையில்   தி டீரெ ன்று   பிரபலம் ஒருவர்   உயி ரிழந்து ள்ளார். புது நெல்லு புது நாத்து என்ற திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களின் ஒருவரும் இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம்

 

பல ஆண்டுகள் தயாரிப்பு நிறுவனமாக பணியாற்றி வந்த சிஎன் ஜெயக்குமார் தற்பொழுது    வ யது   அவன காரணத்தினால் சென்னையில் இன்று அவர்   உயி ரிழந் துள் ளார். அவரது இல்லத்தில் இயக்குனர் பாரதிராஜா

 

நேரில் சென்று   அ ஞ்சலி   செலுத்தியு ள்ளார். மேலும், அவரது   குடு ம்பத்தின ருக்கும்   அவர் ஆறுதல் சொல்லி வந்துள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து தானும், சித்ரா லட்சுமணன் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் அவரது   இற ப்பிற்கு   சென்று   அ ஞ்சலி   செலுத்தி வருகின்றார்கள்…

 

Comments are closed.