அடக்கொ டுமையே, இந்த நடிகையும் பயில்வான் விட்டு வைக்கவில்லையா.? இவருக்கு கள் ளக்காத ல் தொட ர்பு இருக்கு..!! கேவ லமாக பேசிய பயில்வான்..!!

சினிமாவை பொறுத்தவரை அதில் நடிக்கும் நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் பலவிதமான   சர் ச்சைக ள்   சேர்க்குவார்கள். அந்த வகையில் பிரபல நடிகர் செய்த ஒரு காரியத்தை தனது youtube சேனல்   மூ லம்   வெளியிட்டு அதன்   மூ லம்   பணம் சம்பாதித்து வருபவர் தான் பயில்வான் ரங்கநாதன்.

 

இவர்   சமீபகா லமாக   யூடியூப் சேனலில் பல   பிரப லங்களை   பற்றி பல   விஷ யத்தை   வெளியிட்டு வருகின்றார். மேலும் இவர் பல நடிகர்கள் பற்றி   தவ றாக   பேசி   வருகி ன்றார். மேலும் இவர் கூறும் பல தகவல்களை பார்க்கும்

 

பல ரசிகர்கள்   கோப த்தில்   இருந்து வருகின்றார்கள். இவர் செய்வது தவறு என்று பலரும் இவர் மீது   புகா ர்   அளித்து வருகின்றார். சமீபத்தில் youtube சேனல் ஒன்றில் பேட்டி   அளித்து ள்ளார். அப்பொழுது அவரைப் பேட்டி எடுத்த   தொகு ப்பாளனி

 

லயா வரை பல   கே ள்வி  கேட்டுள்ளார். அதை அனைத்தும்   பொ றுமையாக   பதில் அளித்துக் கொண்டிருந்த பயில்வான் ஒரு கட்டத்தில் லயா உங்களிடம் இருக்கும்   ஆ பா ச   போட்டோக்களை   காட் டும்   படி கேட்டுள்ளார்.

 

ஆனால், பயில்வான்   நாக ரிகம்   கருதி அந்த   போட்டோ க்களை   காட்டுவ தற்கு   மறு த்துவிட்டா ர். அதனால், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சில   கரு த்து   மோ த ல்   ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு லயா குறித்த   அ ந்தர ங்க

 

விஷய ங்களை   வீடியோவில் தெரிவித்து வருகின்றார். இவர் மீது   ப ண   மோச டி   புகா ர்   இருப்பதாகவும் இவர்   க ள்ளக் காதலு டன்   இருப்ப தாகவும்   பல தகவல்களை   வெளியி ட்டுள்ளார். ஆனால், இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று   தெரி யவில்லை…

 

Comments are closed.