இதுவரை ப லருக்கும் தெரியாத தகவல்.. விருமா ண்டி படத்தில் நடிகர் அஜிதா.? இணைய த்தில் தீ யாய் பரவும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

இன்று வரை   வி த்தியா சமான   நடிப்பை   வெளி க்காட்டி   ம க்கள்   ம த்தியில்   உலக நாயகனாக வளம் வந்து   கொண் டிரு ப்பவர்   தான் கமல்ஹாசன். இவர்   குழ ந்தை   பருவ த்தில்   இருந்து   சி னிமாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இன்று   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத முன்னணி   நடிக ர்களின்   ஒருவராக வளம் வந்து   கொ ண்டிருக்கி ன்றார். இவர் ஒரு சிறந்த நடிகர்   மட்டும ல்லாம ல்   பாடகர், இயக்குனர், எழுத்தாளர் என பல   தி ற மைகளை   சி னிமாவில்   கொண் டுள்ளார்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவரின் நடிப்பில் 2004 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் தான் விருமாண்டி. இந்த   திரை ப்படம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்ற படமாக   அமை ந்தது.

 

மேலும், இந்த   படப்பி டிப்பு   நடக்கும் பொழுது பல   பிரப லங்கள்   கலந்து   கொ ண்டுள்ளா ர்கள். அப்பொழுது நடிகர் அஜித்   படபி டிப்பில்   கலந்து கொண்ட பொழுது   எடு க்கப்ப ட்ட   புகைப்படம் நான் தற்பொழுது   வெளி யாகி   உள்ளது.

 

இதனை   பார் த்தவுடன்   பலரும்   படத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்று பலரும்   ப லவித மாக   கூறி   வருகின் றார்கள். ஆனால், அவர் அங்கு   படபி டிப்  பு நடக்கும் பொழுது  சென்று ள்ளார். அப்பொழுது எடுத்த   புகை ப்படம்   தான் என்று   கூற ப்படுகி ன்றது…

 

Comments are closed.