நயன்தாரா வேண்டாம் இந்த நடிகை என்றால் சரி..!! நடிகரை வ ம்பில் சி க்க வைத்த நடிகை..!!

த மிழ்   சினிமாவில் சிறிய   கதாபாத் திரத்தின்   மூ லமாக   நடிகராக அறிமுகமாகி அதன் பிறகு   குறும்பட ங்களில்   நடித்த   பிரப லமானவ ர்தான்   அஸ்வின் குமார் என்பவர். இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்    ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட குக் வித் கோமாளி இரண்டாம் சீசனில்   போட்டி யாளராக   கலந்து கொண்டு

 

பெரிய அளவு ரசிகர்களை   கவர் ந்துள் ளார். அதன் பிறகு இவர் நடிகராக என்ன சொல்ல   போ கிறாய்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   கதாநா யகனாக   அறிமு கமானார். அந்த இசை வெளியீட்டு விழாவின் போது 40 கதையை நான் கேட்கும் பொழுது   தூ ங்கிவி ட்டேன்   என்று

 

ஒரு   ச ர்சை யில்   சி க்கி னார். தற்போது அதன் பிறகு அதில் இருந்து மீண்டு வெளியே வந்து தற்போது மீட் கியூட் இந்த    திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். சமீபத்தில் நடிகை சகிலாவின் பேட்டில் கலந்து கொண்ட இவர் பல   சு வாரஸ் யமான   தகவ ல்களை   கூறியு ள்ளார்.

 

அந்த பேட்டியில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தீபிகா   ப டுகோனே   பிடிக்கும் சொன்னது எதற்காக கதைக்கு தீபிகா படுகோன்   தேவை ப்பட்டால்   அவர்களுடன் நடித்த ஆசை என்று   கூறியு ள்ளார். தமிழில் எந்த நடிகையுடன் நடிக்க ஆசை என்று

 

நடிகை நயன்தாரா சரியா என்று ஏற்றுள்ள அதற்கு யாரையும்   குறி ப்பிட்டு   சொல்ல முடியாது கதைக்கு யார் சரியாக   இரு ந்தாலும்   ஓகே.. சாய் பல்லவி சிறந்த நடிகை என்று    கூறியு ள்ளார். இதிலிருந்து நயன்தாராவை   பிடி க்கவில் லை   என்று அவர் கூறியதாக தற்போது   இணைய த்தில்   தகவல்கள்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.