என்னது, ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் மக ளா இது.? சினிமா நடிகை போன் றிருக்கும் அவரது மகள்..!! வெளிவந்த குடு ம்ப புகைப்படம் உள்ளே..!!

சி னிமா   உலகில் ஏராளமான இயக்குனர்கள்   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் அஜித்தை வைத்து தீனா என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி இயக்குனராக   அறிமுக மானவர்   தான் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். அதன் பிறகு ரமணா, கஜினி, துப்பாக்கி, ஏழாம் அறிவு, கத்தி, சர்க்கார் உள்ளிட்ட பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்களை   எடுத்து   ம க்கள்   ம த்தியில்

 

தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்படுத்திக்   கொண்டு ள்ளார். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   நகைச்சு வையான   கதைகளை எழுதிய அவற்றை ஆனந்த விகடன் வீட்டு அதன் பிறகு தான் மீனாட்சி என்ற    திரைப்ப டத்தின்   வசன   எழுத்தா ளராக   தனது   சி னிமா   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்தார்.

 

அதன் பிறகு தான்   அடுத் தடுத்த   சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்களை   கொடு த்து   வந்து ள்ளார். சமீபத்தில் நடிகர் ரஜினியை வைத்து   த ர்பார்   என்ற   திரை ப்படம்   வெளி யிட்டார். ஆனால், அந்த   திரை ப்படம்   தோல் விதா ன்   ச ந்தி த்தது. அடுத்தப டியாக   நடிகர் விஜய் வைக்க எடுக்க   தி ட்டமிட்டு ள்ளார்.

 

ஆனால், இதற்கான எந்த ஒரு   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறிவி ப்பை யும்   இதுவரை   வெளி யாகவி ல்லை. இதனைத் தொடர்ந்து இவர் கடந்த, 25 ஆம் ஆண்டு ரம்யா என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இவருக்கு ஒரு   மக ன்   மற்றும்   மக ள்  இருக்கி ன்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் தனது   குடு ம்பத்து டன்   எடுத்து கொண்ட   சமிபகா ல   புகைப்ப டத்தை   அவர்   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு ள்ளார். அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய   மக ள்   மக ன்   இருக்கி ன்றாரா   என்று பல ரசிகர்கள் அவருடன்   கேள் வியாக   கேட் டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.