மூன்றே நாளில் தளபதி படத்தி லிருந்து ஓ டிய த்ரிஷா..!! இந்த நிகழ்வு உண் மையா.? வெளிவந்த அதிகா ரப்பூர் வமான தகவல் உள்ளே..!!

த மிழ்   சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகரின் ஒருவராக இருப்பவர் தான் நடிகர் விஜய். இவர் சமீபத்தில் வாரிசு என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து தற்பொழுது இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ்   இயக்க த்தில்   தளபதி 67 படம் உருவாகி   வருகி ன்றது. இந்த படத்தின் பெயர் லியோ என்ற கூறி வீடியோ   வெளியி ட்டுள் ளார்கள்.

 

மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தில்   பல முன்னணி   நட்சத்தி ரங்கள்   நடிக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகை திரிஷா பல ஆண்டுகள் கழித்து நடிகர் விஜய்யுடன் நடிப்பது பலரின்   எதிர்பா ர்ப்பை   அதிகப்ப டுத்தி   வருகி ன்றது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் நடிகை திரிஷா படத்தின் முழு கதையை   கேட் டுவிட்டு   மூன்றே நாளில்   படபி டிப்பிலி ருந்து   சென்னைக்கு   வந்து ள்ளார்   என்று தற்பொழுது   அதி ர்ச்சி யான   தகவல் ஒன்று   வெளியாகி யுள்ளது.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் திரைப்படம் என்றாலே அதில்   நடிகைக ளுக்கு   முக்கிய த்துவம்   கொடு ப்பது   கொ ஞ்ச ம்   குறை வாக   தான் இருக்கும். அந்த வகையில் தற்பொழுது முழு கதையை   கேட் டுவிட்டு   நடிகை திரிஷா   கொ ஞ்சம்   சங் கடத் திற்கு   ஆளாகியு ள்ளார்.

 

நடிகர் விஜயுடன் ரி-என்ட்ரி   கொடு க்கும்   இருக்கும் வெளியில் தற்பொழுது   பட த்தொட ர்பாக   போட ப்பட்ட   பதிவை   நீ க்கிது   இப்பொழுது   ச லசல ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   உள்ளது. ஆனால், விஜயுடன் எடுத்துக் கொண்டு   புகைப்ப டத்தை   அப்ப டியே   வைத்து ள்ளார். இதிலிருந்து அவர்   வெ ளியேறவி ல்லை   என்று கூட ஒரு சிலர் கூறி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.