என்னது, கருணாஸ் மக ளுக்கு இந்த பிரப லத்துடன் திரும ணமா.? புகைப்ப டத்தை வெளியி ட்டு ரசிகர்க ளுக்கு அதி ர்ச்சி கொடுத்த நடிகர்..!!

இயக்குனர் பாலா   இயக்க த்தில்   நந்தா என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   நகை ச்சுவை   நடிகராக   அறிமுக மானவ ர்தான்   நடிகர் கருணாஸ். இவர் அந்த   திரை ப்பட த்திற்கு   பிறகு ஒரு சில   திரை ப்பட ங்களில்   குணச்சி த்திர   வேட த்திலும்   ஹீரோ நடித்த   பிரப லமானா ர்.

 

மேலும், இவரது   ம னை வி   ஒரு   பின் னணி   பாடகி ஆவார். அவர்தான் கிரேஸ். இவர் இதற்கு முன்பாக குக் வித் கோமாளி என்ற   நிகழ் ச்சி   கலந் து   கொண்டு   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமானார்.

 

மேலும், இருக்கு ஒரு   மக ன்   மட்டும்   மக ள்   இருக்கி ன்ற. அந்த வகையில் மகன் நடிகை தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த   அ சுர ன்   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   இடம்   பிடித்து ள்ளார்.

 

அவருடைய பெயர் கென். இதனை தொடர்ந்து நடிகர் கருணாஸ்   மக ள்   டயா னாவி ற்கு   சமீபத்தில்   தி ரும ணம்   நடந்து   முடிந்து ள்ளது. மேலும், எனது   திரும ண   புகைப்ப டங்கள்   அவரது   சகோ தரர்

 

தனது சமூக   வலைத்தல   பாக்க த்தில்   வெளியி ட்டுள் ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த வகையில் தனது அக்கா மற்றும்   மா மாவுக்கு   வா ழ்த் து   தெரிவி க்கும்   வகையில் அந்த புகைப்படம்   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.