இது ரொ ம்பவே ஓவர் தான்..!! ஒருநாள் சம்பளம் மட்டும் இத்தனை லட் சமா.? மிஷ்கினின் இந்த முடிவால் அதிர் ச்சியில் லோகேஷ்..!!

454

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஏராளமான   இயக்கு னர்கள்   இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அஞ்சாதே, யு த்தம்   செய், பி சாசு, து ப்பறிவா ளன்   உள்ளிட்ட பல்கலை   திரைப்ப டங்களை   இய க்கி   வந்தவர் தான் இயக்குனர் மிஷ்கின்.

 

இவர் தற்பொழுது பிசாசு இரண்டாம்   பாக த்தை   இய க்கியு ள்ளார். இந்த   திரை ப்படம்   விரைவில் திரைக்கு வர   இருக்கி ன்றது. தற்பொழுது நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும்   மா வீரன் மற்றும்

 

நடிகர் விஜயின் லியோ   திரைப்பட ங்களில்   வி ல் லனா க   நடித்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவருக்கு தற்பொழுது   வி ல் ல ன்   கதாபா த்திரம்   தேடி வந்து கொண்டு   இருக்கி ன்றது. அதனை   சரி யாக   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு   வருகின் றார்.

 

அந்த வகையில்   அடுத்தப டியாக   முழு நேர   நடிக ராக   தி ட்டமி ட்டு   உள் ளதாக   தற்பொழுது பல   தகவ ல்   வெளி யாகிக்   கொ ண்டிருக்கி ன்றது. இதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது   த ன்னிடம்   கா ல்சீ ட்   கேட்டு   வருபவ ர்களுக்கு

 

ஒரு நாளைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தர வேண்டும் என்று   கூறியுள் ளதாக   தற்பொழுது பாட   தகவ ல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக்கி ன்றது. இந்த தகவலை அறிந்த பல   தயாரிப்பா ளர்கள்   அதிர் ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.