ச ற்றுமுன் மூத்த இயக்குனர் கா லமா னார்..!! அ ஞ்சலி செலுத்தும் திரை ப்பிரப லங்கள்..!!

த மிழ்   சினிமாவில் 90   காலகட் டத்தில்   பிரபல   இயக்குன ர்களின்   ஒருவராக   திகழ் ந்து   வந்தவர் தான் சண்முக பிரியன் என்பவர். இவர் ராமராஜன், சத்யராஜ், பிரபு உள்ளிட்ட பல முன்னணி   நடிக ர்களை   வைத்து   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி   வந்து ள்ளா ர்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவரையே ஹெச்டி படங்கள் ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   பெரிய வரவேற்பு பெற்றது. அந்த வகையில் நடிகர் பிரபு நடிப்பில்   வெ ளிவந்த   ஒருவர் வாழும் ஆலயம் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானார். அந்த    திரைப்ப டத்திற்கு    பிறகு   பாட் டுக்கு   நான்   அ டிமை

 

மதுரை வீரன் எங்கசாமி, உதவு   கர ங்கள், வெற்றி விழா, பி ரம்மா, சின்ன த்தம்பி    பெரியதம்பி   உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டங்களை   இயக்கி யுள்ளார்.   இவர் ஒரு இயக்குனர் மட்டுமல் லாமல்

 

சிறந்த திரைக்கதை   ஆசி ரியரா கவும்   இருந்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் உடல் நலக்   கு றைவின்   கார ணமா க   சென் னையில்   உள்ள   த னியார்   மருத்துவம னையில்   அனும திக்கப்ப ட்டிரு ந்தார். அந்த வகையில்

 

சில நாட்களாகவே அவருக்கு    சி கிச் சை   அளி க்கப்ப ட்டது. தற்போது   மா ரடை ப்பு   ஏற்பட்டு இயக்குனர்   சண்மு கப்ரி யன்   உ யிரி ழந்து ள்ளா ர். இவரது   ம றைவி ற்கு   பல    திரைப்பிரப லங்கள்    இர ங்கல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.