சிவாவுடன் ஏற்பட்ட பிர ச்ச னை..!! பட ப்பிடிப்பி லிருந்து வெளியே றிய பிரபலம்..!! இதனை சற்றும் எதிர்பார் க்காத சிவா..!!

தென் னிந்திய   சினிமா உலகில் முன்னணி நடிகரின் ஒருவராக திகழ்ந்து வருபவர் தான் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் என்பவர். இவர் விஜய் டிவியில்   மூ லம்   பிரபலமாகி அதன் பிறகும் மெரினா என்ற   திரைப்ப டத்தின்   நடித்து   த மிழ்   சினிமா குழு   அறிமு கமானார். அதன் பிறகு இவர் சில வருடங்கள் கழித்து நடிகர் தனுசுடன் ஒரு   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்தி ருப்பார்.

 

அதன் பிறகு பல   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து வெற்றி கண்டு வந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சமீபத்தில் பிரின்ஸ் என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த படம் மிகப்பெரிய அளவில்   தோ ல்வி யை   சந்தி த்தது. அதன் காரணமாக இவருக்கு ஏராளமான   ந ஷ்டங்க ள்   ஏற்பட்டது.

 

மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தின்   தோ ல் வி   எப்படியாவது மாவீரன்   திரைப்ப டத்தில்   சரி கட்ட வேண்டும் என்ற   சிவகார்த் திகேயன்   முழு   முய ற்சியு டன்   போ ராடி   வருகி ன்றார். இதைத் தொடர்ந்து   படப்பி டிப்பில்   எடுக்க ப்பட்ட   ஒரு சில காட்சிகள் இவருக்கு   பி டிக்கா த   காரணத் தினால்   மீண்டும் அதனை எடுக்க வேண்டும் என்று   கூறி யதாக   கூறப்ப டுகின்றது.

 

இதனால், இயக்குனர் மடோன் அஸ்வினுக்கும் சிவாவுக்கும் இடையே   க ருத் து   வேறுபாடு   ஏற்ப ட்டுள்ள தாக   தகவல்கள்   இணைய த்தில்   வெளியானது. இதனால் ஒரு   மு க்கிய   பிரபலம்   படத்தி லிருந்து   வில கி   விட் டதாக   கூறப்படு கின்றது. அது வேறு யாரும் கிடையாது   பட த்தின்   தயாரிப் பாளர்

 

அன்பு செழியன் ஏற்கனவே அதிக   பண த்தை   செலவு செய்து   விட் டதாக   கூறியு ள்ளார். இது   மட்டும ல்லாமல்   படத்தை மீண்டும் இந்த காட்சிகளை எடுத்தால் இன்னும்   ப ணம்   அதிகமாக செலவாகும் என்பதை   அ றிந்து   கொண்டே வரும்    திரைப்ப டத்தில்   இருந்து விலகி கொண்டதாக தற்பொழுது   இணைய த்தில்   தகவல்கள்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.