முன்னணி இயக்குனர் படத்தில் நடிக்க ம றுத்த மீனா..!! பின் வாய் ப்பு கேட்டு அலை ந்த நிக ழ்வு..!!

90   காலகட் டத்தில்   த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தனது   நடி ப்பால்   ப லரையும்   கவர் ந்து   வந்தவர் தான் நடிகை மீனா. இவர் 19 82 ஆம் ஆண்டு சிவாஜி கணேசன் நடித்த   நெஞ்ச ங்கள்   படத்தில் குழந்தை   நட்சத் திரமாக   நடிகை மீனா நடித்து அதனை தொடர்ந்து சூப்பர் ஸ்டாரின் அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் படத்தில் இருந்து என்ன   செ ய்து   நடித்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு ராஜ்கிரண் படத்தில் ராசாவின்   மன சிலே   என்ற படத்தில்   மூ லம்   கதாநா யக   அறிமு கமான. அந்த படத்தை தொடர்ந்து பல    திரைப்ப டங்கள்   வெற்றிக ரமாக   ஓ டிக்   கொண்டி ருந்தது. இதனை தொடர்ந்து நடிகை மீனா பிரபல இயக்குனர்    திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   மறுத்து ள்ளார். அதன் பிறகு அவரிடமே   வாய் ப்பு   கேட்டு   அடை ந்துள்ள   நிக ழ்வு

 

தற்போது வெளியாகி உள்ளது. மேலும், நடிகை மீனா எந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்றாலும் அதை ஓதி இதுதான்   மு டிவு   எடு ப்பார். அதேபோ ன்று   அவர்கள்   சொ ல்வதை   கே ட்கவும்   மாட்டார். அவருக்கு தோன்றினால் மட்டும் தான் அந்த படத்தில் நடிப்பார். அந்த வகையில் தமிழில் 200   நாட்க ளுக்கும்   மேல்   திரையர ங்கில்   ஓடி

 

ஒரு   திரை ப்படம்   சாத னை   ப டைத்து ள்ளது. இந்த படத்தில் முதலில் நடிக்க   மாட் டேன்  என்று   ப லமுறை   சொல்லி யுள்ளார். அதன் பிறகு தான் நடிக்க   ஒ ப்புக்   கொண்டு ள்ளார். அந்த   தகவ ல்களை   சமீப த்தில்   ஒரு   பேட் டியில்   தெரிவித்து ள்ளார். பின் 1994 ஆம் ஆண்டு நடிகர் சரத்குமார், விஜயகுமார், குஷ்பூ, மீனா, சங்கவி உள்ளிட்ட

 

பல   பிரப லங்கள்   நடித்து வெளிவந்து திரைப்படம் தான்   நா ட்டாமை. இந்த   திரைப்ப டத்தை   கே எஸ் ரவிக்குமார்   இயக்கியு ள்ளார். இந்த திரைப்படம் 55   லட்ச த்தில்   எடுக்க ப்பட்டது. ஆனால், வசூல் கிட்டத்தட்ட 12 கோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலைகள் நடிகை மீனா இந்த படத்தில் நடிக்க   முன்வ ருவதற்கு   முன்பாக

 

இந்த படத்தை பல   நட்சத்தி ரங்கள்   நடிக்கின் றார்கள். அதன்   காரண மாக   நான் அடித்தால் எனக்கு பெரிய பெயர்   கிடை க்காது   என்று   யோ சித் து   படத்தில் நடிக்க மாட்டேன் என்று   கூறியு ள்ளார். அதன் பிறகு இரவு 20 நாட்கள் மட்டுமே கால் ஷீட்   கொடுத்து ள்ளார். நடிகை மீனா   இரு ந்தாலும்   தய க்கத்து டன்   தான்   இருந்து ள்ளார்

 

மேலும், படம் வெளிவந்து மிகப்பெரிய அளவு   வெற் றி   டமாக   அமைந்தது. அதன் பிறகு அவருடைய இயக்கத்தில் அவ்வை சண்முகி, முத்து, சுய ம்வரம்   போன்ற   பட த்தில்   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு பெரிதாக எந்த ஒரு   வாய் ப்பும்   இல் லாமல்   தவி த்து   வந்த நேரத்தில்

 

மீண்டும் பட   வா ய்ப்பு   இருந்தால்   கொடு ங்கள்   என்று   கேட்டு ள்ளார். அந்த சமயத்தில் அஜீத்தின்   வி ல் ல ன்   திரைப்ப டத்தில்   இரண்டாம்   கதா நாயகியா க   நடிகை மீனா    நடித்து ள்ளார். அதுவே மீனா ரவிக்குமாரின் கடைசி   ப டமாகும்…

 

Comments are closed.